Verouderd! Zijn sommige artikelen van voor 2012 en 2013!

Ik wil even meedelen dat er verouderde artikelen staan op deze site.

In sommige artikelen stond b.v. dat de bijbel af is met zijn 66 boeken, maar er zijn meer bijbelboeken, zoals de Deutero-canonieke boeken.  Die zijn weer in de bijbel geplaatst. En ook het boek Henoch.

Dit is in de boodschappen van de Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard.

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en scroll naar beneden en klik op de rechterkolom languages op video/dutch.   http://www.evangelicalendtimemachine.com

De artikelen:  “Hoe kunnen we door woorden heen kijken en verklaren” worden hier niet mee bedoeld.

 

 

Robin

 

G e t u i g e n i s

Ik word nog steeds gezegend door de boodschappen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus die gegeven worden aan Gods Profeet Benjamin Cousijnsen. En ook worden er korrekties gegeven, en vaak zijn die boodschappen het beste. Er wordt niet naar de mond gepraat, dus zoete broodjes bakken. De volle waarheid wordt meegedeeld door de bode engelen van God, en soms komt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus persoonlijk naar Benjamin met een boodschap.

De Deutero-cannonieke boeken zijn ook gezalfd door de Heilige Geest en ben er veel in aan het lezen, en het was in het begin best wel wennen. Ik had ook geleerd dat de bijbel 66 boeken heeft, maar het zijn er veel meer, en het boek Henoch hoort er ook bij.

Lees ook de boodschap van 17 mei 2016 over de Rapture/Opname, en de boodschappen die hierin vermeld staan. Die gaan ook over de Rapture/Opname

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en klik op de rechterkolom op eindtijdnieuws/dutch.

http://evangelicalendtimemachine.com

Robin

HEEL ZUIVERE BOODSCHAPPEN

Ook vandaag is de boodschap heel zuiver en levensecht! Ik heb nog even die boodschap van 20 augustus 2012 gelezen over de “ezels” die in vele kerken en gemeenten zitten. Ook dit klopt voor de 100%. Zelf merk ik het konstant in de inloophuizen waar ik kom, die christelijk zijn. Het AHA, en de Tweede Mijl. Hier werken veel hokjesdenkers, die erg “kerks” zijn, en die tegen Gods profeet Benjamin Cousijnsen zijn. Straks is het weer Pasen, en het vieren van Pasen gaat zoals gewoonlijk bij veel christenen gepaard met afgoderij en verdraaiingen van de waarheid, zoals de Passion of the Christ Luister liever naar Gods volle waarheid, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verkodingt op de Evangelicalentimemachine.com.  Hier is geen mooipraterij, maar de volle waarheid.

Heel nieuwe artikelen zijn eigenlijk niet nodig, elke week komen zo zoveel. Slechts een samenvatting is voldoende. Ik werd erbij bepaald wat in 2 Mak. 2 : 26 – 32.

wordt vervolgd!

Robin

G E T U I G E N I S

Ik weet niet zo hoe te beginnen, maar ik vind dat ik gezegend ben door de openbaringen van de God van Abraham, Izaak en Jakob, Yeshua  HaMashiach  Jezus Christus aan Zijn profeet Benjamin Cousijnsen. Ook had ik vorig jaar het boek “Ruacha Yeschu Shalom”  besteld, en het is een geweldig boek. Ook gemakkelijk om even wat terug te zoeken van 2012 tot en met 2 september 2013.

Er staat in dit boek zoveel nieuwe openbaringen en zowel beginnende christenen als langer bekeerden kunnen hier veel zegen uit putten. Gelukkig is dit boek nog steeds te bestellen bij  marion.verkleij@telfort.nl.

Ook de waarschuwingen en korrekties zijn gezegend en het lijkt wel dat de teksten die niet zo leuk zijn op het eerste gezicht, zoals Hebr. 12 : 5 en Job. 5 : 17 het beste zijn. Het was wel even wennen dat ook geciteerd wordt uit de deutero cannonieke boeken en ik merk dat God ook door deze boeken spreekt. En het boek Henoch is te vinden op de site: evangelicalendtimemachine.com aan de rechterkant.

Elke dag kijk ik met honger naar God of er een boodschap is gekomen, en die van 16 juli vond ik ook erg interessant. Het jaar 2014 zou een jaar van aktie worden.

En erg verrassend waren de teksten van Opb. 14 : 14 – 15.  Zelf werd ik al langere tijd  bij deze teksten bepaald.

Wat helemaal geweldig is de boodschap van 22 nov. 2014. Heb je naaste lief als je zelf, Israel. Hoe Gods profeet Benjamin naar Israël werd gestuurd door de bode engel Rafaël, waar hij een gewonde Palestijn naar een hotel bracht en zijn wonden verzorgde. Twee Joden een een Palestijn werden geraakt en lieten  met zich bidden. In Luk. 10 : 25 – 37. gaat het over de barmhartige Samaritaan

wordt vervolgd!

Zie ook de boodschappen van God  op http://www.evangelicalendtimemachine.com

Robin

RUACHA YESHU SHALOM

23-08-2013  DE HEER ROEPT U VANDAAG OP OM MEE TE HELPEN, DOOR MIDDEL VAN EEN VRIJE GIFT, ZODAT DIT BOEK TOT STAND KAN KOMEN. DIT BOEK ZAL VELE OGEN OPENEN EN VELE LEVENS REDDEN! Please share and do not change © BC

 
Volledige weergave:
Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2013 bracht de Heer zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u.

Voorwaar, ga niet op uw knieën, maar neem plaats, Mijn ware geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, en schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te zeggen heb.
Gij daar, luister aandachtig.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u en openbaar u: Ik zond Rafaël door de tijd.
Jeremia 32, vers 27  Staat daar niet geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Daarom, wat is onmogelijk?
Niets! Helemaal niets voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik en de Vader zijn één.
Ik zond Rafaël naar uw tijd vooruit, en Rafaël kwam bij een drukkerij, en legde zijn handen op dit boek en kopieerde het boek, en nam het mee.

Dit boek getuigt van de volle waarheid en over de dingen, die komen gaan en reeds vervuld zijn. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heb vele engelen gezonden om ulieden, via profeet Benjamin Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen, die ook in dit boek beschreven staan, te waarschuwen!

Voorwaar, Ik betuig u: De boeken zijn reeds in de hemel en worden daar gelezen.
Er zal veel gevraagd worden naar dit boek in verschillende talen, en het zal vele ogen openen en vele levens redden!

Daarom, dit boek moet er komen! Indien gij, die nu luistert, waarlijk gelooft dat Ik het ben, die spreekt en gij staat achter Mijn boodschappen, dan zeg Ik u: Steun en maak nu een vrije gift over naar de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voor meer informatie kunt gij mailen naar marion.verkleij@telfort.nl Voorwaar, het gaat om velen zielen!

Deze boeken zijn ingezegend, geheiligd.

En zie, Ik kom zeer spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te vergelden. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal dit boek – de profetieën en Mijn woorden – verzegelen en beschermen! Ieder, die dit boek Mijn woorden afneemt, God zal zijn deel afnemen, en gij zou gestraft worden!

De titel van het boek is de zegengroet, die men hier in de hemel ook zegt: RUACHA, YESHUA, SHALOM!

Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Voorwaar, de achterblijvers zullen veel steun hebben aan het boek, dat hun ook zal bekeren. Velen zullen dan pas zeggen: “Waarlijk, hij was Gods profeet!” Maar voor velen zal het ook te laat zijn.

Benjamin, Marta heeft veel als uw stem gesproken, uw Aäron, en zo ook de vertalers.

Luister! Gij en alle werkers hebben vele harten en ogen reeds geopend, en uw loon zal gelijk aan een profeet zijn.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!
God zegene u
Robin

Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam. Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.) Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Nu zal YeshuaHaMashiach, Jezus Christus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd. Maar God komt zeker tot  Zijn doel. Hij heeft voor de laatste dagen een profeet aangesteld die net als Henoch de zevende vanaf Adam heel veel openbaringen doorkrijgt. Zijn naam is Benjamin Cousijnsen en de openbaringen zijn te volgen op http://www.evangelicalendtimemachine.com en dan klikken op Eindtijdnieuws

Robin

Forge of empire

http://www.dppro.nl/index.php?link=foe&sl=t.eerlijkhandelen&s=j

http://www.forgestats.set/map/

Ik had deze link op Wordpad opgeslagen maar dat ging crashen, dan maar hier.

Dit zijn gegevens van een spel dat ik speel

Beste AdelaarRobin,

Jouw supportaanvraag werd beantwoord. Druk op deze link om je antwoord te bekijken. Deze link is éénmalig geldig.

Link: http://support.innogames.de/

Dit bericht werd automatisch gegenereerd. Voor vragen of opmerkingen kan je onze web-interface gebruiken.

– InnoGames supportdienst

 

http://nl.forgeofempires.com/?invitor_id=174876&world_id=nl2&ref=player_invite_link

G E T U I G E N I S

Er zijn mij veel zaken als nieuw, die de Heer Jezus Christus aan Benjamin Cousijnsen geopenbaard heeft waar ik me over verbaasde.

Bijvoorbeeld dat de Bijbelboeken die deutero-cannoniek zijn in de bijbel horen te staan. Zelf ben ik van huis uit katholiek en kende een paar verhalen wel. Zoals Daniël  14 over de afgod “bel”. Het lijkt voor mij net alsof ik veel gemist heb, omdat die boeken niet gelezen zijn, maar nu gezegend ben als ik er in lees. Ik had nog een RK bijbel met die boeken erin. En het boek Henoch hoort er ook bij.

Verder was ik verbaasd over die verschijning op 28 september 1985 bij Stefan K. in zijn ouderhuis huis. Daar zagen wij 2 gevallen engelen in de gedaante van een bliksemschicht (weerlicht) – Ez. 1 : 14.  Na een tijd dacht ik dat het echte cherubs waren, maar uit de boodschappen die de profeet Benjamin Cousijnsen kreeg door  engelen die rechtstreeks door God gezonden waren, bleek dat het hier om gevallen engelen ging. Ik nam deze korrektie aan, maar moest er echt wel van bijkomen. Stefan zei al gelijk, “Ik zie twee duivels” en we bestraften ze samen in Jezus naam en na een of twee sekonden verdwenen ze in het niets.

Ook het lachen in de geest werd geopenbaard. Ik zat in 1995 en 1996 een tijd bij de gemeente Berea in Amsterdam, en deze gemeente kwam voort uit de samenkomsten van Rodney Howard Browne.  Hij bracht de nieuwe wijn hier in Amsterdam. Maar ook dit bleek niet van God te zijn.

Nog wat anders is iets wat me opvalt, dat er vaak gezegd wordt dat God van het natuurlijke houdt en niet van het tegennatuurlijke.  In het inloophuis van de Gereformeerde Gemeente had ik kort geleden verteld aan een bezoeker dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus half lang haar heeft met een scheiding in het midden. En ik vertelde die zuster in Christus dat als iemand in het zwembad onder water zwemt en boven komt er op een spontane natuurlijke wijze een scheiding ontstaat in het midden. En zo’n kapsel lijkt wel wat op een visgraat van een schol als je die opgegeten hebt. Dit doet me denken aan een dode vis. Alle mensen die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus niet volgen zijn nog in de dood. Dus dode vissen. Daarom moeten ze tot bekering komen en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus toe laten in hun harten – Ef. 3 : 17

De enige manier om deze crisistijd te ontlopen is te zorgen dat je meegaat met de opname die spoedig zal plaatsvinden en het verlangen om mee te gaan heb ik sterk in mijn hart zitten, en het lijkt sterker te worden, nu deze bovenstaande zaken me duidelijk zijn geworden.

Ik denk dat iedereen wel wat zal hebben wat nog opgeruimd kan worden maar er is hulp, je staat er niet alleen voor – Hebr. 13 : 5.

Robin

Lopen in een kringetje, net als Simson toen hij gevangen genomen was.

Veel christenen lopen net als Simson in een kringetje. Zeg maar rustig miljoenen of wel een miljard mensen doen het. Wie steeds in een kringetje loopt raakt geestelijk afgestomd. Zo is het geloofsleven van veel kerkmensen niet meer dan een jaarlijks ritueel, namelijk het volgen van het kerkelijk jaar, dat begint met de Advent, dan kerst, vastentijd van zes weken, pasen, pinksteren en dat een paar maanden lang de eerste zondag na pinksteren, dan de tweede enz. totdat de advent weer begint.

Ik had dit al vaker aangekaard in het inloophuis van de Gereformeerde Gemeente. Daar volgen ze ook het kerkelijk jaar.

En ik had daar al gezegd, had Paulus het in zijn veertien brieven ook steeds maar over pasen, kerst en pinksteren? Nee hij had het nooit over het kerkelijk jaar, en ook niet zoals de bode engel het vandaag aan Benjamin Cousijnsen openbaarde, alleen maar over de wonderen en tekenen die Jezus toen deed,  maar Paulus sprak o.a. over zijn eigen ervaringen met Jezus Christus.

Een ander napraten is heel gemakkelijk en wordt na een tijd een saaie herhaling dat steeds saaier en saaier wordt.

Een mooi voorbeeld is dat Paulus het had over de doorn in zijn vlees in 2 Kor.12 : 7 – 9. Hoe een satans engel hem sloeg. Dus geen ziekte, wat veel mensen denken. Tegenwoordig hebben we ook een dienstknecht die niet over het kerkelijk jaar spreekt maar  “up tot date”  is, en boodschappen doorkrijgt van engelen van God en ook van Jezus Christus persoonlijk.

Ik ben zelf blij met deze boodschap van God aan Benjamin Cousijnsen van 19 april, dat Jezus Christus niet een vastgeroeste persoon is uit de bijbel maar altijd, dus ook nu Dezelfde is – Hebr. 13 : 8.

Meer boodschappen van God is te lezen op www.eindtijdnieuws.blogspot.nl

Robin

Een getuigenis, hoe nauwkeurig God spreekt.

Vanavond laat was ik verbaasd over de tekst die Marta Cousijnsen gelezen had, namelijk Fil 3: 12 – 13. Het werd voorgelezen op 4 april 2013. De titel was  “Laat u niet ondersneeuwen”. Deze tekst kreeg ik zelf in tijdens het gebed wat eerder op dezelfde avond. Dit is mij en ook Vicdan veel vaker overkomen als we samenkomst hebben, dat een van ons dezelfde tekst inkrijgt van Gods Geest als de tekst in een boodschap van God door een bode engel aan Benjamin Cousijnsen.

Ook heb ik gemerkt dat de boodschappen van God door middel van engelen zeer zuiver zijn. En het is me opgevallen dat er ook zo nu en dan verborgen voedsel – Opb. 2 : 17 inzit. Vorig jaar had een bode engel het al over het “nieuwe zaad”.

Het is eigenlijk al bevestigd dat de scheppingsdagen van Gen.1 langer hebben geduurd dan 24 uur per dag. Dit werd al beschreven in een klein boekje dat ik al in het jaar 2000 toegestuurd kreeg. Die engel had het over de schepping van de dieren op de vijfde dag en dat God er al een lange tijd had van genoten. Deze zin geeft al aan dat dag  5 geen dag was van 12 licht en 12 uur donker.

Verder is er veel geopenbaard over de eindtijd, anti christ, opname, hemel en ook over de hel. En het is bijbels dat een profeet zoals Benjamin  Cousijnsen elke dag wel engelen bezoek kan krijgen. De profeet Henoch had het ook. Hij leefde als het ware onder een geopende hemel. Deze Henoch werd weggenomen in het jaar 987 vanaf Adam.

Meer valt te lezen en te horen op www.eindtijdnieuws.blogspot.nl

Robin