Verouderd! Zijn sommige artikelen van voor 2012 en 2013!

Ik wil even meedelen dat er verouderde artikelen staan op deze site.

In sommige artikelen stond b.v. dat de bijbel af is met zijn 66 boeken, maar er zijn meer bijbelboeken, zoals de Deutero-canonieke boeken.  Die zijn weer in de bijbel geplaatst. En ook het boek Henoch.

Dit is in de boodschappen van de Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard.

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en scroll naar beneden en klik op de rechterkolom languages op video/dutch.   http://www.evangelicalendtimemachine.com

De artikelen:  “Hoe kunnen we door woorden heen kijken en verklaren” worden hier niet mee bedoeld.

 

 

Robin

 

Advertenties

G e t u i g e n i s

Ik word nog steeds gezegend door de boodschappen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus die gegeven worden aan Gods Profeet Benjamin Cousijnsen. En ook worden er korrekties gegeven, en vaak zijn die boodschappen het beste. Er wordt niet naar de mond gepraat, dus zoete broodjes bakken. De volle waarheid wordt meegedeeld door de bode engelen van God, en soms komt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus persoonlijk naar Benjamin met een boodschap.

De Deutero-cannonieke boeken zijn ook gezalfd door de Heilige Geest en ben er veel in aan het lezen, en het was in het begin best wel wennen. Ik had ook geleerd dat de bijbel 66 boeken heeft, maar het zijn er veel meer, en het boek Henoch hoort er ook bij.

Lees ook de boodschap van 17 mei 2016 over de Rapture/Opname, en de boodschappen die hierin vermeld staan. Die gaan ook over de Rapture/Opname

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en klik op de rechterkolom op eindtijdnieuws/dutch.

http://evangelicalendtimemachine.com

Robin

HEEL ZUIVERE BOODSCHAPPEN

Ook vandaag is de boodschap heel zuiver en levensecht! Ik heb nog even die boodschap van 20 augustus 2012 gelezen over de “ezels” die in vele kerken en gemeenten zitten. Ook dit klopt voor de 100%. Zelf merk ik het konstant in de inloophuizen waar ik kom, die christelijk zijn. Het AHA, en de Tweede Mijl. Hier werken veel hokjesdenkers, die erg “kerks” zijn, en die tegen Gods profeet Benjamin Cousijnsen zijn. Straks is het weer Pasen, en het vieren van Pasen gaat zoals gewoonlijk bij veel christenen gepaard met afgoderij en verdraaiingen van de waarheid, zoals de Passion of the Christ Luister liever naar Gods volle waarheid, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verkodingt op de Evangelicalentimemachine.com.  Hier is geen mooipraterij, maar de volle waarheid.

Heel nieuwe artikelen zijn eigenlijk niet nodig, elke week komen zo zoveel. Slechts een samenvatting is voldoende. Ik werd erbij bepaald wat in 2 Mak. 2 : 26 – 32.

wordt vervolgd!

Robin

G E T U I G E N I S

Ik weet niet zo hoe te beginnen, maar ik vind dat ik gezegend ben door de openbaringen van de God van Abraham, Izaak en Jakob, Yeshua  HaMashiach  Jezus Christus aan Zijn profeet Benjamin Cousijnsen. Ook had ik vorig jaar het boek “Ruacha Yeschu Shalom”  besteld, en het is een geweldig boek. Ook gemakkelijk om even wat terug te zoeken van 2012 tot en met 2 september 2013.

Er staat in dit boek zoveel nieuwe openbaringen en zowel beginnende christenen als langer bekeerden kunnen hier veel zegen uit putten. Gelukkig is dit boek nog steeds te bestellen bij  marion.verkleij@telfort.nl.

Ook de waarschuwingen en korrekties zijn gezegend en het lijkt wel dat de teksten die niet zo leuk zijn op het eerste gezicht, zoals Hebr. 12 : 5 en Job. 5 : 17 het beste zijn. Het was wel even wennen dat ook geciteerd wordt uit de deutero cannonieke boeken en ik merk dat God ook door deze boeken spreekt. En het boek Henoch is te vinden op de site: evangelicalendtimemachine.com aan de rechterkant.

Elke dag kijk ik met honger naar God of er een boodschap is gekomen, en die van 16 juli vond ik ook erg interessant. Het jaar 2014 zou een jaar van aktie worden.

En erg verrassend waren de teksten van Opb. 14 : 14 – 15.  Zelf werd ik al langere tijd  bij deze teksten bepaald.

Wat helemaal geweldig is de boodschap van 22 nov. 2014. Heb je naaste lief als je zelf, Israel. Hoe Gods profeet Benjamin naar Israël werd gestuurd door de bode engel Rafaël, waar hij een gewonde Palestijn naar een hotel bracht en zijn wonden verzorgde. Twee Joden een een Palestijn werden geraakt en lieten  met zich bidden. In Luk. 10 : 25 – 37. gaat het over de barmhartige Samaritaan

wordt vervolgd!

Zie ook de boodschappen van God  op http://www.evangelicalendtimemachine.com

Robin

RUACHA YESHU SHALOM

23-08-2013  DE HEER ROEPT U VANDAAG OP OM MEE TE HELPEN, DOOR MIDDEL VAN EEN VRIJE GIFT, ZODAT DIT BOEK TOT STAND KAN KOMEN. DIT BOEK ZAL VELE OGEN OPENEN EN VELE LEVENS REDDEN! Please share and do not change © BC

 
Volledige weergave:
Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2013 bracht de Heer zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u.

Voorwaar, ga niet op uw knieën, maar neem plaats, Mijn ware geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, en schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te zeggen heb.
Gij daar, luister aandachtig.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u en openbaar u: Ik zond Rafaël door de tijd.
Jeremia 32, vers 27  Staat daar niet geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Daarom, wat is onmogelijk?
Niets! Helemaal niets voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik en de Vader zijn één.
Ik zond Rafaël naar uw tijd vooruit, en Rafaël kwam bij een drukkerij, en legde zijn handen op dit boek en kopieerde het boek, en nam het mee.

Dit boek getuigt van de volle waarheid en over de dingen, die komen gaan en reeds vervuld zijn. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heb vele engelen gezonden om ulieden, via profeet Benjamin Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen, die ook in dit boek beschreven staan, te waarschuwen!

Voorwaar, Ik betuig u: De boeken zijn reeds in de hemel en worden daar gelezen.
Er zal veel gevraagd worden naar dit boek in verschillende talen, en het zal vele ogen openen en vele levens redden!

Daarom, dit boek moet er komen! Indien gij, die nu luistert, waarlijk gelooft dat Ik het ben, die spreekt en gij staat achter Mijn boodschappen, dan zeg Ik u: Steun en maak nu een vrije gift over naar de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voor meer informatie kunt gij mailen naar marion.verkleij@telfort.nl Voorwaar, het gaat om velen zielen!

Deze boeken zijn ingezegend, geheiligd.

En zie, Ik kom zeer spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te vergelden. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal dit boek – de profetieën en Mijn woorden – verzegelen en beschermen! Ieder, die dit boek Mijn woorden afneemt, God zal zijn deel afnemen, en gij zou gestraft worden!

De titel van het boek is de zegengroet, die men hier in de hemel ook zegt: RUACHA, YESHUA, SHALOM!

Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Voorwaar, de achterblijvers zullen veel steun hebben aan het boek, dat hun ook zal bekeren. Velen zullen dan pas zeggen: “Waarlijk, hij was Gods profeet!” Maar voor velen zal het ook te laat zijn.

Benjamin, Marta heeft veel als uw stem gesproken, uw Aäron, en zo ook de vertalers.

Luister! Gij en alle werkers hebben vele harten en ogen reeds geopend, en uw loon zal gelijk aan een profeet zijn.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!
God zegene u
Robin

Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam. Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.) Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Nu zal YeshuaHaMashiach, Jezus Christus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd. Maar God komt zeker tot  Zijn doel. Hij heeft voor de laatste dagen een profeet aangesteld die net als Henoch de zevende vanaf Adam heel veel openbaringen doorkrijgt. Zijn naam is Benjamin Cousijnsen en de openbaringen zijn te volgen op http://www.evangelicalendtimemachine.com en dan klikken op Eindtijdnieuws

Robin

Forge of empire

http://www.dppro.nl/index.php?link=foe&sl=t.eerlijkhandelen&s=j

http://www.forgestats.set/map/

Ik had deze link op Wordpad opgeslagen maar dat ging crashen, dan maar hier.

Dit zijn gegevens van een spel dat ik speel

Beste AdelaarRobin,

Jouw supportaanvraag werd beantwoord. Druk op deze link om je antwoord te bekijken. Deze link is éénmalig geldig.

Link: http://support.innogames.de/

Dit bericht werd automatisch gegenereerd. Voor vragen of opmerkingen kan je onze web-interface gebruiken.

– InnoGames supportdienst

 

http://nl.forgeofempires.com/?invitor_id=174876&world_id=nl2&ref=player_invite_link