De vijfvoudige bediening van Jezus

In Ef. 4 : 11 wordt de vijf ambten opgesomd. Alle vijf ambten zijn ook in deze tijd werkzaam. Jezus werkte vroeger ook als profeet, en dat wil Hij nu ook. Jezus is Dezelfde gisteren en tot in eeuwigheid – Hebr. 13 : 8. En wie dezelfde is, doet ook dezelfde werken, want anders ben je niet meer dezelfde. En ook het ambt an apostel had, of beter gezegd heeft Hij. Zie ook Hebr. 3 : 1.
Maar hoe werkt Hij nu? Hij wil dit door mensen heen doen. Maar als mensen het ambt van apostel en profeet verwerpen, verwerp je eigenlijk Jezus zelf, Die ook als Apostel (Hebr.3:1) en als Profeet door een persoon wil heen werkt.

Veel christenen bewerend dat de bijbel maar 66 boeken heeft, de deutocanonieke boeken en het boek Henoch horen er ook bij.

Een profeet is ook bevoegd om voorgangers aan te stellen en/of af te zetten. God doet zoiets door een profeet heen. In Opb. 6 : 13 staat al dat de sterren van de hemel vallen, en deze sterren zijn hier herders, dus voorgangers van gemeenten, zie ook Opb.1 : 20. In Dan. 2 : 21 – 22 gaat het over koningen, die aangesteld of afgezet worden. Die koningen zijn een beeld van voorgangers, dus de herders, en een profeet krijgt openbaringen van uit het Woord om verborgen dingen te openbaren, dus uit te leggen. Zie ook Amos 3 : 7.
Dus het staat bijzonder arrogant en hoogmoedig om te denken dat deze twee ambten weggeredeneerd worden. Hier is satan erg blij mee. Een profeet is er ook voor om de Bruid te bouwen, en mensen uit te nodigen om toe te treden tot de Bruid.

En wat denk je van de apostel. In 2 Kor. 12 : 12 staan de merkteken van een apostel. En het is hard nodig in deze tijd. Ook is het een teken van hoogmoed of zeg maar kapsonis gedrag om te denken dat er geen wonderen meer nodig zijn. Wie de ambten verwerpt, solliciteert eigenlijk al om achter te blijven als de op/wegname plaatsvindt. Dus ook typisch gedrag van eigenwijze christenen, die star vasthouden aan verouderde leerstellingen.

ROBIN