Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren VI

In de wereld draait van alles om geld. Vroeger werden er vazallen aangesteld, en dat waren de leenmannen van hun leenheer. De graven moesten natuurlijk flink betalen aan hun leenheren. Vazal betekent ook als het ware  “betaal”.  V = b en z = t. In het Duits is de letter z een ts. Karel de Grote kon natuurlijk niet zelf belastingen innen in zijn grote rijk en had daar graven en hertogen voor nodig. En elke graaf had een klein gebied in leen waarover hij mocht  bazen. Dus ook over het geld van zijn onderdanen.

Een kind is in het Zweeds “barn” en dit woord lijkt op born, dus geboren in het Engels. Je kunt in plaats van vragen hoeveel kinderen heb je ook zeggen: hoeveel geborenen heb je. Het Noors en Deens hebben ongeveer hetzelfde woord.
Het woord vader is ook bijzonder. De v = w en een d kan verwisseld worden met een t.  Dan krijg je het woord water. En dit woord heeft natuurlijk niets met een vader te maken, maar als je b.v. Opb. 22 : 1 opslaat dan kan je zien dat het water van de levende rivier voortkomt uit de troon van God de Vader en van het Lam.

De Romaanse talen beginnen met een p en de Germaanse talen met een v of f; bijvoorbeeld pere, pater – vader, pied – voet, frere, frater – broer. De eenvoudige regels van het verwisselen van de letters staan in het oudste artikel van het verklaren van woorden.

De volgende woorden hebben ook iets gemeen:  slap – sleep – sloop – sloof – slaaf – sloep – slib – slof – sloppenwijk – slijpsel. Duidt wat zwaks aan.
En de woorden:  boek – bak – bek – beek – buik. Om iets vast te houden.

En als je van de ene kamer gaat naar een andere ga je door een deur. In het Engels is het al een “door”.

Het woord “fazant” is ook interessant, en je kunt er “bazuin” van maken,  f = b en de t valt weg aan het eind. Als een fazant in het wild schrikt, kan zo’n dier ineens loodrecht omhoog wegvliegen, zo kan de bazuin ook schallen als het Gods tijd is. De bazuin is de stem – Jes. 58 : 1; Opb. 1 : 10; 1 Kor. 14 : 8 – 11. Ook een christen kan zijn stem opbouwen als hij eerlijk is. In 2004 had ik een droom van God en daar kwam het in voor. Ik zei tegen een jongen van ongeveer 10 jaar. “Eerlijkheid is belangrijk om je stem op te bouwen”.
Het woord wortel is ook interessant. In het Engels is het “root”, en het lijkt op “wroeten”, een wortel  wroet ook in de grond. De letter “r” is weer versprongen

Robin

DRIE soorten voedsel vanuit Gods Woord

                                                                                                                                           
Er zijn drie soorten voedsel vanuit Gods woord. We beginnen bij het begin, als een wereldling christen gaat worden, en wedergeboren wordt, is het normaal dat hij/zij geregeld honger heeft en melkvoeding krijgt. Dit duurt een bepaalde tijd. Melkvoedsel komt van “gras”.  Denk maar aan Ps. 23 : 2.
Schapen, koeien en geiten eten gras en gras wordt melk. Melkvoedsel kan je gewoon doorslikken zonder over na te denken, dus “hap, slik en weg is het”. Ieder beginnend christen heeft net als een pas geboren kindje melkvoedsel nodig. Zie ook Hebr. 5 : 12 – 13.
 
Later vast voedsel. Dit ligt in het heiligdom (heilige) op de tafel der toonbroden. Twee stapels van zes broden. En een brood wordt gemaakt van een of meerdere graansoorten, zoals tarwe, rogge en gerst enz. Ook dit voedsel komt van de opbrengst van het land. Dit voedsel kan je niet zomaar doorslikken, maar goed kauwen. Zo is het geestelijk ook. Dus er over nadenken en herhalen en er over bidden of het juist is wat je eet.
 
Het derde voedsel is het verborgen voedsel, zie Opb. 2 : 17. Dit is voor degenen die overwinnen, wat overwinnen?  Je eigen standpunten. Velen denken al dat ze het al gedaan hebben, want ze zijn toch wedergeboren? Denk eens aan de dwaze maagden van Matt. 25. Ook zij zijn wedergeboren, maar blijven straks achter. Klik op lees meer voor de rest.
 
Het verborgen voedesel bevindt zich in de ark des verbondskist en wel in de gouden kruik met manna. Waar komt dit voedsel vandaan? Vanuit de hemel. Zie ook Ex. 16 : 33 en
Hebr. 9 : 4 Daar staat al geschreven dat de gouden kruik met manna in de ark zat. Dit voedsel zit verborgen in Gods Woord. Het kan verwerkt zitten in getallen en woordspelingen en verzen waar mensen al miljarden keren overheen hebben gelezen zonder de betekenis te weten. Er ligt steeds als het ware een sluier overheen. En alleen als God het wil en aan wie zal God het openbaren, zie ook Amos 3 : 7. Dus profeten zijn ervoor om dit voedsel te ontvangen en door te geven. En wie dit verwerpt, blijft steken op zijn oude christelijke niveau en groeit dus nauwelijks, of helemaal niet meer. Dit voedsel moet eigenlijk altijd biddend tot je genomen worden en steeds herhaald worden, want het is geestelijk moeilijker te verteren dan het vaste voedsel van de tafel der toonbroden.
Doel? Onder andere om de Bruid zonder vlek of rimpel te maken, en verborgen zonden aan het licht brengen, dus ook karaktereigenschappen waarvan je je niet bewust bent, aan het licht brengen en natuurlijk dan verlossing en/of genezing te ontvangen, ook dit is allemaal genade. De teksten: 2 Sam. 14 : 25 en Job 33 : 25 slaan profetisch ook op de Bruid, en wat denk je van 2 Joh. 3 : 2?
 
ROBIN