Aan welke kan sta je!

 
Als er een wonder gebeurt of grote wonderen staan er altijd wel christenen klaar om het in diskrediet te brengen; zo’n wonder wordt het lietst weggeredeneerd. Een mooi voorbeeld is de genezing van de blindgeborene in Joh. 9. De schriftgeleerden staan dan gelijk klaar om een flinke discussie aan te gaan. Zo is het tegenwoordig ook, overal mee willen bemoeien, terwijl zij zelf geen of maar bitter weinig kracht van God hebben. Die blindgeborene had geen last van de ongelovigen (wereldlingen) maar van de gelovigen die veel van het Woord van God afweten. Natuurlijk theoretische kennis van het Woord en veel eigengemaakte regeltjes en wetjes. En ze weten je altijd te vinden. Zie ook Gal 2 : 4. Jezus Zelf had er ook last van. De farizeeën stuurden dan hun discipelen en lieten hen het werk doen, om Jezus strikvragen te stellen en of uit te horen.
 
Robin