Over apostelen en profeten. Ze zijn er!

Over  apostelen  en  profeten. Zij   zijn  er!

Vele conservatieve kerkgenootschappen geloven niet meer dat er in deze tijd nog apostelen en profeten zijn. Ze denken gewoon dat toen de bijbel kompleet was de gaven en ambten ophielden te bestaan.
Gelukkig is dat niet zo. Een paar weken geleden hoorde ik op you tube verschillende toespraken van de profeet Benjamin  Cousijnsen. Dit komt bijbels en waarachtig over.  Deze man van God krijgt erg veel door en er wordt op een heel eenvoudige manier gesproken zodat mensen die net christen zijn geworden hem goed kunnen volgen.
Mensen die profeten verwerpen of niet erkennen, verwerpen Jezus Christus eigenlijk, dit werd ook door de engel gezegd aan Benjamin Cousijnsen.

In onze eigen samenkomst gisterenavond op 26 juni ’12  werd ook gezegd door Jezus in een profetie dat Jezus allang Zijn handen heeft afgetrokken van de Ger. Gemeente en het AHA (inloophuis voor dak en thuislozen).  Er wordt daar helemaal niet geluisterd. Ik vermoedde allang al dat de  Kandelaar was weggenomen bij de Ger. Gemeente hier in Amsterdam waar ik vaak in de inloop kom – Opb. 2 : 5.  Dit is de realiteit en het is niet zo dat waar de bijbel gelezen wordt, Gods Geest gelijk aan het werk is. De satan citeerde ook Gods Woord toen Jezus 40 dagen beproefd werd in de woestijn.
Verder werd er geprofeteerd:  “Ziet de wereld gaat ten einde maar Wij gaan naar boven”.  Dit profetie past precies in de lijn van Benjamin Cousijnsen

Robin