RUACHA YESHU SHALOM

23-08-2013  DE HEER ROEPT U VANDAAG OP OM MEE TE HELPEN, DOOR MIDDEL VAN EEN VRIJE GIFT, ZODAT DIT BOEK TOT STAND KAN KOMEN. DIT BOEK ZAL VELE OGEN OPENEN EN VELE LEVENS REDDEN! Please share and do not change © BC

 
Volledige weergave:
Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2013 bracht de Heer zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u.

Voorwaar, ga niet op uw knieën, maar neem plaats, Mijn ware geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, en schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te zeggen heb.
Gij daar, luister aandachtig.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u en openbaar u: Ik zond Rafaël door de tijd.
Jeremia 32, vers 27  Staat daar niet geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Daarom, wat is onmogelijk?
Niets! Helemaal niets voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik en de Vader zijn één.
Ik zond Rafaël naar uw tijd vooruit, en Rafaël kwam bij een drukkerij, en legde zijn handen op dit boek en kopieerde het boek, en nam het mee.

Dit boek getuigt van de volle waarheid en over de dingen, die komen gaan en reeds vervuld zijn. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heb vele engelen gezonden om ulieden, via profeet Benjamin Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen, die ook in dit boek beschreven staan, te waarschuwen!

Voorwaar, Ik betuig u: De boeken zijn reeds in de hemel en worden daar gelezen.
Er zal veel gevraagd worden naar dit boek in verschillende talen, en het zal vele ogen openen en vele levens redden!

Daarom, dit boek moet er komen! Indien gij, die nu luistert, waarlijk gelooft dat Ik het ben, die spreekt en gij staat achter Mijn boodschappen, dan zeg Ik u: Steun en maak nu een vrije gift over naar de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voor meer informatie kunt gij mailen naar marion.verkleij@telfort.nl Voorwaar, het gaat om velen zielen!

Deze boeken zijn ingezegend, geheiligd.

En zie, Ik kom zeer spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te vergelden. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal dit boek – de profetieën en Mijn woorden – verzegelen en beschermen! Ieder, die dit boek Mijn woorden afneemt, God zal zijn deel afnemen, en gij zou gestraft worden!

De titel van het boek is de zegengroet, die men hier in de hemel ook zegt: RUACHA, YESHUA, SHALOM!

Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Voorwaar, de achterblijvers zullen veel steun hebben aan het boek, dat hun ook zal bekeren. Velen zullen dan pas zeggen: “Waarlijk, hij was Gods profeet!” Maar voor velen zal het ook te laat zijn.

Benjamin, Marta heeft veel als uw stem gesproken, uw Aäron, en zo ook de vertalers.

Luister! Gij en alle werkers hebben vele harten en ogen reeds geopend, en uw loon zal gelijk aan een profeet zijn.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!
God zegene u
Robin

Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam. Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.) Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Nu zal YeshuaHaMashiach, Jezus Christus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd. Maar God komt zeker tot  Zijn doel. Hij heeft voor de laatste dagen een profeet aangesteld die net als Henoch de zevende vanaf Adam heel veel openbaringen doorkrijgt. Zijn naam is Benjamin Cousijnsen en de openbaringen zijn te volgen op http://www.evangelicalendtimemachine.com en dan klikken op Eindtijdnieuws

Robin