RUACHA YESHU SHALOM

23-08-2013  DE HEER ROEPT U VANDAAG OP OM MEE TE HELPEN, DOOR MIDDEL VAN EEN VRIJE GIFT, ZODAT DIT BOEK TOT STAND KAN KOMEN. DIT BOEK ZAL VELE OGEN OPENEN EN VELE LEVENS REDDEN! Please share and do not change © BC

 
Volledige weergave:
Hallo, van harte welkom! Op 23 augustus 2013 bracht de Heer zelf, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze boodschap aan Zijn eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Vrede zij u.

Voorwaar, ga niet op uw knieën, maar neem plaats, Mijn ware geliefde profeet Benjamin Cousijnsen, en schrijf op wat Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, te zeggen heb.
Gij daar, luister aandachtig.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u en openbaar u: Ik zond Rafaël door de tijd.
Jeremia 32, vers 27  Staat daar niet geschreven: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?
Daarom, wat is onmogelijk?
Niets! Helemaal niets voor de God van Abraham, Izaäk en Jakob. Ik en de Vader zijn één.
Ik zond Rafaël naar uw tijd vooruit, en Rafaël kwam bij een drukkerij, en legde zijn handen op dit boek en kopieerde het boek, en nam het mee.

Dit boek getuigt van de volle waarheid en over de dingen, die komen gaan en reeds vervuld zijn. Ik, Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, heb vele engelen gezonden om ulieden, via profeet Benjamin Cousijnsen en de werkers van de laatste dagen, die ook in dit boek beschreven staan, te waarschuwen!

Voorwaar, Ik betuig u: De boeken zijn reeds in de hemel en worden daar gelezen.
Er zal veel gevraagd worden naar dit boek in verschillende talen, en het zal vele ogen openen en vele levens redden!

Daarom, dit boek moet er komen! Indien gij, die nu luistert, waarlijk gelooft dat Ik het ben, die spreekt en gij staat achter Mijn boodschappen, dan zeg Ik u: Steun en maak nu een vrije gift over naar de Evangelische Stichting Eindtijdnieuws. Voor meer informatie kunt gij mailen naar marion.verkleij@telfort.nl Voorwaar, het gaat om velen zielen!

Deze boeken zijn ingezegend, geheiligd.

En zie, Ik kom zeer spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om eenieder te vergelden. Ik, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Isa, zal dit boek – de profetieën en Mijn woorden – verzegelen en beschermen! Ieder, die dit boek Mijn woorden afneemt, God zal zijn deel afnemen, en gij zou gestraft worden!

De titel van het boek is de zegengroet, die men hier in de hemel ook zegt: RUACHA, YESHUA, SHALOM!

Voorwaar, Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Voorwaar, de achterblijvers zullen veel steun hebben aan het boek, dat hun ook zal bekeren. Velen zullen dan pas zeggen: “Waarlijk, hij was Gods profeet!” Maar voor velen zal het ook te laat zijn.

Benjamin, Marta heeft veel als uw stem gesproken, uw Aäron, en zo ook de vertalers.

Luister! Gij en alle werkers hebben vele harten en ogen reeds geopend, en uw loon zal gelijk aan een profeet zijn.

Lees voor: Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!
God zegene u
Robin

Gouden Adelaar

LESSEN   VAN   DE   VOGELS

Anna Rountree schreef al over de Gouden Adelaar in haar boek:  De Priesterlijke Bruid.  En over het eten uit de hand van God de Vader.

In hoofdstuk 4 in haar boek gaat het over de lessen van de vogels, en welke vogels je niet dient te volgen,

Anna Rountree beschrijft de gierzwaluw en die kan je beter niet volgen. Ze werd bepaald bij het woord “roddel” en hun staarten zijn gespleten. Dus gespleten tongen. Ze hebben hun nesten in de schoorstenen en de duistere rook komt hun tegemoet. Zo zijn ook veel christenen, die niets te doen hebben maar alles afstropen en afluisteren wat een ander zegt en niet luistert wat God te zeggen heeft.

Haviken gedragen zich als bijvoorbeeld als bloemenventers of marktkooplui die het evangelie op een wereldse manier aan de man brengen, ook al is het 100% waar wat ze zeggen, maar de kracht van Gods Geest ontbreekt. Ze gebruiken ook vaak een veelheid van woorden van menselijke wijsheid.

Valken zijn bedriegers. Met zulke lieden niet omgaan. Eenden volgen elkaar en niet de Heer,  kippen zoeken elkaars bescherming en niet bij de Heer en ganzen zoeken samen voedsel en niet bij de Heer.

Arenden durven alleen te staan met Christus en hebben hun nesten in de hoogte en op eenzame plaatsen waar ze ontmoetingen hebben met God. Christen dienen niet een kudde (gemeente, kerk) te volgen die Jezus Christus niet of maar half volgen. Keer je naar de wind (Gods Geest) en laat je meevoeren naar de hoogte

Robin