Zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook…

 

23 Oktober 2009 | 00:03:14

De tekst die staat in Matt. 5 : 39 is wel heel bekend:  “Zo iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe”. Veel mensen denken dan maar dat je je maar voor rot moet laten slaan. Maar daar geloof ik niets van. Ik zie eerder dat er op deze manier een onderbreking komt. Dus het ophouden van het slaan. YeshuaHaMashiach, Jezus Christus liet Zich ook niet zomaar slaan. Wel in de lijdensnacht toen Hij moest lijden en sterven voor ons, maar in Zijn 3 1/2 jarige bediening was hij de schriftgeleerden altijd de baas. Zij en niet Hij stonden met de mond vol tanden en dropen af.

Als iemand steeds geslagen wordt, moet het ritme van het slaan verbroken worden, door je bijvoorbeeld om te draaien, dan moet diegene die slaat even stoppen en zo wordt het slaan onderbroken.

 

Mensen die aannemen dat je je wel moet laten slaan en dan zeggen O Jezus liet het ook toe, dan wordt er al gauw gedacht door veel christenen en zeker de niet christenen, dat YeshuaHaMashiach, Jezus Christus een doetje of watje was, wat Hij natuurlijk helemaal niet was en is. In Zef. 3:17 staat dat de Heer een Held is in het midden van u, Die verlossen zal.

En als je een held bent zoals Jezus het vroeger was, durf je ook te zijn en te laten zien hoe je werkelijk bent. Je bent dan niet bang om vernederd te worden. Het hele leven van YeshuaHaMashiach, Jezus Christus op aarde was eigenlijk al vernederend, welke koning wordt nou geboren in een stal en de wieg was niet meer dan een voerbak voor de schapen.

En pas tegen het einde van Zijn bediening op aarde liet Hij zich wel slaan en deed Zijn mond niet open, zie Jes 53:3-7.  Hij moest immers de zonden en ziekten dragen voor ons. Ook de ziekten, zie Matt. 8:17.

En tot Zijn doel komen met de mens doet Hij. Iemand die volmaakt is, heeft ook de volmaakte werken.

 

Robin

Vrienden? Wie zijn dat!

Elk mens heeft een bepaald beeld wat een vriend is. Voor veel mensen zijn vrienden eigenlijk niet meer dan kennissen die je ontmoet buitenshuis in kroegen, in een vereniging of sportwereld. Ook in inloophuizen kunnen natuurlijk mensen bevriend raken. Dit klinkt op zich zelf heel positief. Laatst in het inloophuis was er een heftige discussie van een van de vrijwilligers en bezoekers. Lang niet alle bezoekers die daar komen zijn wedergeboren christenen. Ik zal de namen van hun wat wijzigen in Pipo en Thijs. Zij zijn helaas niet wedergeboren maar tijdens de heftige gesprekken hadden ze elkaar gevonden. Toen ze opstonden stelde Pipo voor om Thijs een warme knuffel te geven. Dit is beter dan ruzie natuurlijk, maar ik proefde duidelijk dat ze elkaar gevonden hadden in het “niet bekeerd zijn”.

Ik dacht hierover na zo van: Komt dit in Gods Woord ook voor? In het lijdensverhaal staat het al. Kijk maar in Luk. 23 : 8 – 12 toen YeshuaHaMashiach, Jezus Christus bij Herodes was en YeshuaHaMashiach, Jezus Christus weer naar Pilatus moest terugkeren. Ze werden opeens vrienden, en wat voor vrienden! Zo gaat het vaker in de wereld maar die zogenaamde vriendschappen zijn ook zo weer voorbij. Het is al een grote rijkdom als je maar 1 of 2 echte vrienden hebt, waar je op aan kunt.

YeshuaHaMashiach, Jezus Christus heeft ook gezegd tegen Zijn leerlingen dat het Zijn vrienden zijn als ze doen wat Hij hun gebiedt – Joh. 15 : 14 – 15 en Jezus heeft hun bekend gemaakt wat Hij van Zijn Vader gehoord hebt. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus laat Zijn echte vrienden niet in de steek als het te zwaar op aarde gaat worden maar neemt ze straks weg het te heet onder de voeten wordt.

Robin

Aan welke kan sta je!

 
Als er een wonder gebeurt of grote wonderen staan er altijd wel christenen klaar om het in diskrediet te brengen; zo’n wonder wordt het lietst weggeredeneerd. Een mooi voorbeeld is de genezing van de blindgeborene in Joh. 9. De schriftgeleerden staan dan gelijk klaar om een flinke discussie aan te gaan. Zo is het tegenwoordig ook, overal mee willen bemoeien, terwijl zij zelf geen of maar bitter weinig kracht van God hebben. Die blindgeborene had geen last van de ongelovigen (wereldlingen) maar van de gelovigen die veel van het Woord van God afweten. Natuurlijk theoretische kennis van het Woord en veel eigengemaakte regeltjes en wetjes. En ze weten je altijd te vinden. Zie ook Gal 2 : 4. Jezus Zelf had er ook last van. De farizeeën stuurden dan hun discipelen en lieten hen het werk doen, om Jezus strikvragen te stellen en of uit te horen.
 
Robin

Het kruis van Golgotha

Het kruis van Golgotha

Het kruis van Golgotha is het fundament. Door Jezus aan te nemen als je Verlosser en Zaligmaker kan je een kind van God worden. zie Joh. 1 : 12 – 13. Mensen die langer christen zijn zeggen wel eens dat je je lasten aan de voeten van het kruis mag neerleggen. Nou ik leg mijn lasten liever op Zijn schouders, want Hij heeft toch alle lasten en zonden gedragen aan het kruis. In 1 Petr. 5 staat ook al dat je je bekommernissen mag werpen op Hem, dus op Zijn schouders. Als je je fantasie laat gaan, en je legt je lasten aan de voeten van het kruis, dan voelt Hij niets, maar wel op Zijn schouders. Het klinkt bijna sadistisch, maar het was wel de bedoeling dat Hij echt pijn geleden heeft.

En het heeft ook zin om elke dag te bidden voor een goede blik op het kruis van Golgotha, niet alleen theorie maar vooral de praktijk.

De alverzoeningsleer is uit den boze, wie straks na het laatste oordeel in de poels des vuurs komt zal er nooit meer uitkomen. Nodig is het wel dat de doden geoordeeld zullen worden, want volgens mij krijgt niet iedereen dezelfde zwaarte van straf. Ook hier is God rechtvaardig in.

Wordt vervolgd!

Robin