Tempelrenovatie! Een flinke verbouwing in het geestelijk leven.

Als gebouwen een paar honderd jaar oud zijn en flink gebruikt zijn, kunnen er scheuren en verzakkingen optreden. Eigenlijk overal in het gebouw. De fundering, muren, draagbalken enz.
Dit was ook het geval met de tempel die Salomo liet bouwen. In het jaar 3056 vanaf Adam (948 jaar voor onze jaartelling) had Salomo twee huizen gebouwd; en wel zijn eigen paleis en de tempel. Na een lange tijd is het nodig om de opgelopen schade te herstellen want er kwamen breuken in de tempel – 2 Kon.12:5-6. In 2 Kron.24:8 kan je lezen dat koning Joas een kist liet maken zodat de mensen er geld in konden doen. Er werd dus niet gebedeld om geld. Dit deed Mozes ook niet toen hij de tabernakel moest bouwen – Ex.25:2. Het moest dus met een vrijwillig hart gebeuren.
Een christen wordt ook gezien als een tempel – 1 Kor.3:16-17; 6:19-20.
 
Hoeveel scheuringen zijn er wel niet in het lichaam van Christus?? Ontelbaar gewoon! En dan de dwaalleringen die overal voortwoekeren als de kanker. En dit gebeurt heus niet alleen in de RK kerk, of een of andere sekte.
Juist ook in de gemeenten waar de wedergeboorte verkondigd wordt. Er zijn heel veel gemeenten die niet zo goed Nederlands lezen. Ik bedoel dan de doop. De doop hoort bij het fundament van het geloof – Hebr.6:1-2. De bijbelse doop door onderdompeling is heus niet iets dieps hoor, dit hoort bij het fundament. En het fundament van een huis zie je niet. Dat zit goed verborgen. Wie geen goed fundament heeft, zal het niet lang uithouden als zo de oordelen aanbreken.
In een profetie hoorden wij in onze samenkomst, dat de demonen in de mensen de overhand gaan nemen, met andere woorden: zij gaan doorbreken naar buiten om hun verwoestend werk te gaan doen.
De afgrond – Opb.9:2 kan net zo goed de keel zijn van het menselijk lichaam. In Rom.3:13 staat al: hun keel is een geopend graf…. Een schrifttekst kan meerdere betekenissen hebben.
En hoe is dit te voorkomen? Door te doen wat Jezus zei in de zendingsopdracht van Mark. 16:15-18. Dus ook demonen uitdrijven in Jezus naam als het nodig is. Veel mensen blijven steken in hun geestelijke groei en praten b.v. 20 of 30 jaar alleen maar hoe ze tot geloof gekomen waren. Dat is al stilstand. Het gaat erom dat je dagelijks groeit en als je b.v. 5 jaar geleden terugkijkt hoe je was, kan je zelf bemerken of je nu ook over andere ervaringen van God kan getuigen en dat je als mens voortdurend verandert naar Zijn beeld en gelijkenis.
 
Robin