Het dassenvellenkleed en het rode ramsvellenkleed

 

Boven op de tabernakel liggen wel vier dekkleden. In Ex. 26 worden ze beschreven. De bovenste is het dassenvellenkleed en dat kleed is gemaakt van een soort zeehonden vellen. En dit kleed is ervoor om de andere drie te beschermen tegen de felle zon en bijvoorbeeld zandstormen. Dit kleed ziet er niet zo aantrekkelijk uit, maar dat is niet van belang; het gaat om het doel. De geestelijke betekenis is genade en oordeel. Er staan geen afmetingen vermeld in Ex. 26 : 14. Hier kan uit afgeleid worden dat aan Gods genade geen begin of een einde komt. In Klg. 3 : 22 – 23 staat dat het elke dag nieuw is. Zo ook het oordeel. Wie straks niet de hemel binnengaat maar in het dodenrijk (hel) terecht komt, zal na het laatste oordeel in de poel des vuurs terecht komen; en dat is eeuwig. In Opb.14 : 11; 20 : 10 “alle eeuwigheid” staat daar. Dus grenzeloos!

Het rode ramsvellenkleed ligt net onder het dassenvellenkleed en dit kleed is rood gemaakt met bloed. Dit kleed gaat over de liefde van God. Ook dit kleed heeft geen maat. De liefde van God en Zijn genade duurt tot en met de opname van de Bruid die nu zeer, zeer spoedig is.

Robin

Een spiekblaadje, wel zo handig!

Er zijn veel mensen die vroeger weleens of vaak gespiekt hebben op school. Ik heb het zelf ook gedaan, maar niet of nauwelijks in de examenklas, want het examen moest je ook zelf doen.

Ook geestelijk kan er gespiekt worden. Nu vraag je je af: hoe dan? De plattegrond van de tabernakel van Mozes is als het ware een spiekblaadje. Het gaat dwars door alle kerkgenootschappen heen, en je kunt zien aan de tabernakelobjekten waar je staat. Wie thuis is in de tabernakelstudies, zal het wel weten. Zo is het Brandofferaltaar de wedergeboorte en vergeving van zonden, maar hier hoort ook genezing van ziekten en bevrijding van demonen bij.

Ook het ambt van evangelist hoort bij het Brandofferaltaar. Hij hoort toch onbekeerde mensen tot Jezus Christus te brengen, dus mensen vanuit de wereld Gods koninkrijk binnen te brengen. En het gebied buiten de voorhof stelt de wereld voor waar de ongelovigen zich bevinden. En alleen door de Poort van de Voorhof mogen de mensen binnenkomen in de Voorhof om naar het Brandofferaltaar te gaan.

Daarna kom je het Koperen Wasvat tegen. Dat houdt de waterdoop door onderdompeling in. Niet andersom zoals bij de traditionele kerken het geval is. Die draaien de boel om. Een ander laten geloven (ouders), en besprenkelen (wat niet eens een doop is) zoals je een plant vochtig houdt.

Daarna kom je een tent tegen (tabernakel). De ingang is de deur. De deur stelt de vervulling met de Heilige Geest voor of de doop met de Heilige Geest. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes ging ook als het ware de deur van de hemel open, en er kwam een stem.

In het heiligdom (heilige) staan drie voorwerpen em deze voorwerpen staan met de twee voorwerpen in de Voorhof in kruisvorm. Dus elke dag je kruis opnemen en de objekten in het heiligdom, dus elke dag ermee bezig zijn. En dat kan alleen als je vervuld bent met de Heilige Geest, Niet vervulden staan geestelijk gezien nog in de Voorhof en de Voorhof wordt aan de heidenen gegeven – Opb.11 : 2. Ook hebben ze pech als de vijfde bazuin geblazen wordt en last krijgen van pijnen, die wel 5 maanden duren – Opb. 9 : 4-5

Dus het is noodzakelijk om geloof van God te krijgen en dan geloven zoals het Woord het zegt – Joh. 7 : 38 – 39.

Robin