Verouderd! Zijn sommige artikelen van voor 2012 en 2013!

Ik wil even meedelen dat er verouderde artikelen staan op deze site.

In sommige artikelen stond b.v. dat de bijbel af is met zijn 66 boeken, maar er zijn meer bijbelboeken, zoals de Deutero-canonieke boeken.  Die zijn weer in de bijbel geplaatst. En ook het boek Henoch.

Dit is in de boodschappen van de Profeet Benjamin Cousijnsen geopenbaard.

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en scroll naar beneden en klik op de rechterkolom languages op video/dutch.   http://www.evangelicalendtimemachine.com

De artikelen:  “Hoe kunnen we door woorden heen kijken en verklaren” worden hier niet mee bedoeld.

 

 

Robin

 

Forge of empire

http://www.dppro.nl/index.php?link=foe&sl=t.eerlijkhandelen&s=j

http://www.forgestats.set/map/

Ik had deze link op Wordpad opgeslagen maar dat ging crashen, dan maar hier.

Dit zijn gegevens van een spel dat ik speel

Beste AdelaarRobin,

Jouw supportaanvraag werd beantwoord. Druk op deze link om je antwoord te bekijken. Deze link is éénmalig geldig.

Link: http://support.innogames.de/

Dit bericht werd automatisch gegenereerd. Voor vragen of opmerkingen kan je onze web-interface gebruiken.

– InnoGames supportdienst

 

http://nl.forgeofempires.com/?invitor_id=174876&world_id=nl2&ref=player_invite_link

Het kruis van Golgotha II

Zoals we weten heeft God Zijn Zoon gezonden naar de wereld om zondaren te redden van de eeuwige dood – Joh. 3 : 16, en dat Hij, Jezus Christus Zijn bloed heeft gegeven voor de reiniging van alle zonden – 1 Joh. 2 : 9.
Op een andere manier is het onmogelijk om de hemel in te komen, dus er is maar  EEN  Weg en dat is Jezus – Joh. 14 : 6. Dit is iets wat de bezoekers van deze site wel weten en ook ervaren.
Maar we zitten in een vreemde tijd. Deze eeuw (aion) van genade is bijna afgelopen en de antichrist probeert zeker te verhinderen dat mensen de hemel binnen zullen komen. Helemaal als de opname van de Bruid is geweest, en ook zijn trawanten zullen alles doen om de achterblijvers te forceren en manipuleren om het merkteken aan te nemen. Ze hebben al allerlei redenen verzonnen, gewoon uit hun duim gezogen om de mensen over te halen om het merkteken aan te nemen, al dan niet met dwang.
Heel anders dan Jezus werkwijze. Hij dwingt niet! Zo kan je zien dat er tegenstellingen zijn. Toen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus geboren was, was er vrede op aarde. Voor zover ik weet was er nergens oorlog. Nu hoor je niets anders.

Robin

Over apostelen en profeten. Ze zijn er!

Over  apostelen  en  profeten. Zij   zijn  er!

Vele conservatieve kerkgenootschappen geloven niet meer dat er in deze tijd nog apostelen en profeten zijn. Ze denken gewoon dat toen de bijbel kompleet was de gaven en ambten ophielden te bestaan.
Gelukkig is dat niet zo. Een paar weken geleden hoorde ik op you tube verschillende toespraken van de profeet Benjamin  Cousijnsen. Dit komt bijbels en waarachtig over.  Deze man van God krijgt erg veel door en er wordt op een heel eenvoudige manier gesproken zodat mensen die net christen zijn geworden hem goed kunnen volgen.
Mensen die profeten verwerpen of niet erkennen, verwerpen Jezus Christus eigenlijk, dit werd ook door de engel gezegd aan Benjamin Cousijnsen.

In onze eigen samenkomst gisterenavond op 26 juni ’12  werd ook gezegd door Jezus in een profetie dat Jezus allang Zijn handen heeft afgetrokken van de Ger. Gemeente en het AHA (inloophuis voor dak en thuislozen).  Er wordt daar helemaal niet geluisterd. Ik vermoedde allang al dat de  Kandelaar was weggenomen bij de Ger. Gemeente hier in Amsterdam waar ik vaak in de inloop kom – Opb. 2 : 5.  Dit is de realiteit en het is niet zo dat waar de bijbel gelezen wordt, Gods Geest gelijk aan het werk is. De satan citeerde ook Gods Woord toen Jezus 40 dagen beproefd werd in de woestijn.
Verder werd er geprofeteerd:  “Ziet de wereld gaat ten einde maar Wij gaan naar boven”.  Dit profetie past precies in de lijn van Benjamin Cousijnsen

Robin

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.