Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam. Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En YeshuaHaMashiach, Jezus Christus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.) Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest. Nu zal YeshuaHaMashiach, Jezus Christus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd. Maar God komt zeker tot  Zijn doel. Hij heeft voor de laatste dagen een profeet aangesteld die net als Henoch de zevende vanaf Adam heel veel openbaringen doorkrijgt. Zijn naam is Benjamin Cousijnsen en de openbaringen zijn te volgen op http://www.evangelicalendtimemachine.com en dan klikken op Eindtijdnieuws

Robin

Een paar zaken uit het boek Zacharia

26 Februari 2009 | 17:02:31

Het boek Zacharia is zeker een profetisch boek voor de eindtijd. Er gaat nog al wat gebeuren. Zacharia leefde in de tijd van koning Darius. Het valt mij op dat er steeds een beweging is. De aarde doorwandelen 1 : 9. Een paard is ook een beeld van beweging, of door Gods kracht of satans kracht. In vers 16-17 staat dat de tempel herbouwd zou worden. Nou de tempel van Zerubbabel is er ook gekomen. Maar dit vers slaat geestelijk, dus profetisch ook op de Bruid, de tempel niet met mensenhanden gemaakt. Vers 18 gaat het over hoornen die verstrooien, dus ook weer een beweging, maar die niet van God is.

Wat ook vreemd is op het eerste gezicht dat in Opb. 7 : 1 staat dat er engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. God heeft mij laten weten dat deze hoeken niet de 4 windstreken zijn, maar hele grote hoornen. Denk maar eens aan een hoorn van een rund, die eindigt ook in een hoek, maar dan moet je die hoornen heel groot voorstellen, zodat er een engel op kan staan. Ook demonen willen bruidsleden uit elkaar drijven.

In hoofdstuk 2 staat in ver 4 in de staten vertaling dat Jerusalem dorpsgewijs bewoond zal worden, dus kleine huisgroepjes thuis, dus geen grote gemeenten. Door de instortende economie is er straks geen geld meer om al die grote kerkgebouwen te onderhouden. In vers 11 staat dat nog veel heidenen toegevoegd worden aan de Heer, dus er komen veel mensen tot geloof die ook tot de Bruid van Christus willen toetreden. Velen geloven alleen maar afval van het geloof, dit zie je ook veel.

In Gen. 40  : 10 droomt de schenker van de farao een droom dat de druiven gelijk rijp zijn, en dat de takken bloeiden. In Numeri 17 : 8 gaat het over de bloeiende staf van Aaron. Dus ook gelijk bloeiend. Zo zullen er straks grote wonderen gebeuren. degenen die bij Zijn Bruid willen zijn zullen genezen worden naar geest, ziel en lichaam, zie ook 1 Tess. 5 : 23. Ook de teksten 1 Sam. 14 : 25 en Job 33 : 25 zijn profetisch voor de Bruid bedoeld.

In Zach. 3 : 8 staat dat de Spruit zal komen, en in het jaar 4000 vanaf Adam werd Jezus geboren, dus 4 v. Chr.

In hoofdstuk 4 wordt de kandelaar behandeld de olie stroomt, dus er zullen ook nog christenen vervuld worden met de Heilige Geest met de bijbehorende manifestaties zoals in het boek Handelingen. In vers 14 gaat het over de 2 gezalfden, natuurlijk zijn dit de 2 eindtijdprofeten die zullen profeteren in Israel, zie ook Opb. 11 : 4. Maar ook degenen die bij de 144.000 behoren zullen grote dingen gaan doen in die opwekkingstijd.

Hoofdstuk 5 gaat over de vliegende boekrol. Dus echt verborgen voedsel, dat van God de Vader komt. Ook weer een beweging net als in hoofdstuk 4 dat de olie stroomt, dus geen stilstand. Bij de bruidsleden zeker niet. Je ziet het wel bij Martha christenen, die al behoorlijk dor en droog zijn en uitgeblust. In vers 3-4 gaat het over valse getuigen en dieven. Dit zijn echt niet alleen de wereldlingen, maar ook christenen die stelen van God of de gaven en ambten ontkennen en wegredeneren. Zij beroven zichzelf van heel veel zegen. Zo word je een dief. In de wereld wordt toch ook gezegd:  een dief van je eigen portemonnee. En valse getuigen smijten maar met bijbelteksten om een ander b.v. de mond te snoeren. Hout is een beeld van de menselijke natuur

Hoofdstuk 5 : 5 – 11. De vrouw in de efa,  duivel in vat (ufo) Hier gebeuren satanische dingen. Die vrouw is waarschijnlijk een hoge demon. In vers 9 gaat het over een wind, dus een satanische opwekking (new age).

Martha christenen worden tegenwoordig ook “ezels” genoemd.Dit is te lezen en te horen op www.evangelicalendtimemachine.com

ROBIN

Wie gaat er niet mee met de opname.

23 Januari 2009 | 20:28:05

Er zijn veel christenen die denken dat je gelijk meegaat met de op/wegname, omdat ze Jezus hebben aangenomen en wedergeboren zijn, maar is dit wel zo? Je bent behouden als je sterft, denk maar eens aan de goede moordenaar aan het kruis. Jezus zei toch tegen hem: Heden zul je met Mij zijn in het paradijs. Dus Hij ging zo de hemel in.

Maar om mee te gaan met de opname is wel wat meer nodig.

In de 40 jaar durende woestijnreis hebben ook velen het belofde land niet gehaald, maar zijn omgekomen in de woestijn, door zonden. Ze luisterden niet goed genoeg naar Mozes die ook het ambt van profeet had. Zo is het tegenwoordig ook. als mensen het ambt van apostel en/of profeet niet erkennen in deze tijd, is de kans ook zeer groot dat ze achter blijven en in de grote verdrukking omkomen. Dus ook ongehoorzaamheid aan Gods Woord. Er wordt maar gedacht, O de bijbel is af en er hoeft niets meer bij. Nee dat is ook debedoeling niet. Een hedendaagse profeet doet veel meer dan schrijven. In Ex. 32 : 26 staat ook al dat Mozes vroeg:  Wie de Heer toebehoort, kome tot mij. Zij zijn bevoegd om voorgangers uit hun ambt te zetten, maar ook om christenen tot de Bruid te leiden, en verborgen voedsel uit te delen – Opb. 2 : 17.

Zelf was het een grote zegen voor mij toen ik zelf tot de Bruid toetrad in 1999 bij de profeet

H. van Geene. Er was een heel serene sfeer van Gods Geest. En zoiets kan een duivel niet nadoen.

En die sfeer is niet zoals “gewoon een lekker” gevoel of een gezellig sfeertje. De heiligheid van God was duidelijk aanwezig.

Trouwen doe je ook niet automatisch, maar is een weloverwogen daad, en er is voorbereiding voor nodig, je hebt veel, ja heel veel te bespreken wat een ander niets aangaat. Zo is het ook met God. God heeft ook veel te bespreken met Zijn Bruid.

Wat mij betreft gaat iedereen mee met de op/wegname, dat is me vroeger ook geleerd, en nog leren nog veel evangelische richtingen deze leer, maar is allang achterhaald.

Ook heb ik duidelijk gemerkt dat God ook aan de profeet Benjamin Cousijnsen verborgen voedsel geeft.  Een van de bode engelen noemde het “het nieuwe zaad”.

ROBIN

Wordt Gods wil wel gedaan? Het lijkt er niet op!

 

21 Mei 2009 | 12:34:09

Als je vraagt aan de mensen of Gods wil wordt gedaan, dan is het antwoord meestal NEE. Vroeger ook al niet. De zondvloed is gekomen en was een oordeel, terwijl Noach 120 jaar aan een ark bouwde van het jaar 1536 tot 1656 vanaf Adam. Noach betekent officieel  “rust”, “troost”.  En volgens de manier van woorden verklaren en er doorheen kijken  “nee ik” en “nok”. De bevolking had geen gelijk maar Noach. Noach was de enige die gelijk had dat er een zondvloed zou komen. En hij wist  dat je moest nokken, nokken van de aarde, dus inpakken en wegwezen. En dat gebeurde in 1656 toen de zondvloed kwam.

 

Later toen onder leiding van Mozes de bevolking uit Egypte kon trekken in het jaar 2556 vanaf Adam was het heus niet de bedoeling van God dat ze wel 40 jaar door de woestijn moesten trekken. Maar het kwam door de meerderheid van de 12 verspieders, de 10 die een negatief getuigenis gaven – Num.13 : 31-33. En in Num. 14 kan je lezen wat de gevolgen zijn. Voor elke dag dat de 12 verspieders het land verspiedden, moestten ze een jaar in de woestijn rondzwerven. Veertig dagen waren de verspieders bezig, dus veertig jaar zwierven ze rond. En veertig is een volheid van tijd, net als het getal 400 en 4000. (Gal. 4 : 4 kan je lezen: maar wanneer de volheids des tijd gekomen is enz.. En Jezus werd geboren in het jaar 4000 vanaf Adam. Ook op de vierde dag werd ook de zon geschapen.)

Zo wordt steeds Gods wil gedwarsboomd. Tegenwoordig ook door de christenen, die de openbaringen wegduwen en zelfs nog op een vals of een gedeeltelijk vals fundament bouwen. Zie Matt. 7 : 21-23. Dit zijn echt geen naamchristenen die uit gewoonte naar de samenkomsten gaan, want er waren gaven van de Heilige Geest werkzaam. Ze verdedigden zich zelfs. Klik op lees meer voor de rest.

En wat ze in Matt. 7 er niet bij zeiden, is dat ze ook de Vader aanbidden in geest en in waarheid. De Vader zoekt de aanbidders. In Joh. 4 : 21-24. Maar in plaats van aanbidden wordt er veel geruziet. Heel veel zelfs. Je kunt het lezen in Judas 17-19, en het zijn ook spotters en betweters. Deze mensen zijn niet vervuld met de Heilige Geest.

Nu zal Jezus de opname/wegname  niet meer uitstellen, ook de tijd van de opname niet. zie ook Ez. 12:28. Want het is al een keer uitgesteld. In 1989 waren Gods tijden al VOL. En in eind van 2001 had de opname moeten plaatsvinden, maar door de ongehoorzaamheid van de mensen kon dit niet doorgaan, net als die intocht in het beloofde land door de joden, die wel 40 jaar is vertraagd.

Ook is de opname in september 2012 op het laatst afgeblazen!

 

ROBIN

JAARTALLEN 1

Verborgen voedsel (V.V.) | 27 Januari 2009 | 01:43:29

De oude jaartelling begint al in Gen. 5 : 3.

 

0——–1065——-1536—-1656—–1948——2056—

 

—2228–2238—2268——2556—2596

 

0 Adam en Eva uit het paradijs gezet. – 1065, verwekking van Noach. – 1536, roeping van Noach. – 1656 zondvloed. – 1948 verwekking van Abraham. – 2228 Jozef voor de farao, uitleg v. dromen. – 2238 Jakob met familie naar Egypte. – 2268 begin slavernij. –  2556 uittocht uit Egypte. – 2596 intocht in het beloofde land.

 

Dus vanaf Adam omhoog tellen, en omrekenen om te zien hoeveel jaar voor Chr. is niet moeilijk. Het jaar 4004 = 0 van onze jaartelling. Dus als je wilt weten hoeveel jaar v. Chr. de zondvloed was dan 4004 – 1656 = 2348 voor onze jaartelling. En de uittocht uit Egypte 4004 – 2556 = 1448 voor onze jaartelling. Ik zeg expres voor onze jaartelling i.p.v.  v. Chr. omdat Jezus 4 jaar voor onze jaartelling is geboren.

 

Verder nog de uitleg van 430 jaar. Eerst die 30 jaar, dat is van 2238 tot en met 2268. Dus letterlijke jaren, en die 400 jaar zijn een volheid van tijd, dus in dit geval geen letterlijke jaren.

De getallen 40, 400 en 4000 zijn in het licht van het verborgen voedsel een volheid van tijd. Het kan letterlijk zijn dus 40, 400 en 4000, maar ook symbolisch. De woestijnreis duurde ook 40 jaar.

 

Bron: Gods Tijden geopenbaard op Gods Tijd (GTG)

 

Andere belichtingen van getallen kunnen best goed zijn. Zoals 40 een voorbereiding betekent of het afleggen van alle vlees. En ook het getal 7 wordt meestal een volheid mee bedoeld. Daar is niets mis mee.

In het verborgen voedsel – Opb. 2 : 17 hebben getallen soms een andere betekenis. En je moet het gescheiden houden, net als vakken op school die je gehad hebt. Dus niet het ene verwerpen en het andere accepteren. Opb. 2 : 17 begint al met wie overwint…. En veel moet er overwonnen worden. Ook je eigen visies opgeven die in strijd zijn met Gods Woord.

 

Het verborgen voedsel bevindt zich niet in de grazige wei – Ps.23 : 1 waar een herder je naar toe kan leiden, dus melkvoedsel. Op de tafel der toonbroden ligt het vaste voedsel. Hier kan je een sterk christen van worden, maar dit is ook geen verborgen voedsel (v.v.). Maar in de ark des verbondskist is ook de gouden kruik met manna die er later ingelegd werd, en in die kruik zit het verborgen voedsel. Dat is het eten om de Bruid op te bouwen, en dit hoort een profeet en/of een apostel te doen.

 

Wordt vervolgd!

 

ROBIN

De onvruchtbare heeft ZEVEN gebaard – 1 Sam. 2 : 5

Dit klinkt wel erg vreemd voor veel mensen. Hoe kan er gebaard worden als een vrouw onvruchtbaar is? Het antwoord is niet zo moeilijk. Hanna kon geen kinderen krijgen, maar op een dag werd zij wel zwanger, en baarde Samuel. Later kreeg zij nog meer kinderen. Dat staat in 1 Sam. 2 : 21. Ze had naast Samuel nog drie zonen en 2 dochters erbij gekregen. Dus Hanna had in totaal zes kinderen.  

Nu de vraag hoe kom je aan een zeven? Er staat toch duidelijk in 1 Sam. 2 : 21 dat Hanna in totaal maar zes kinderen heeft gekregen? Het antwoord is niet moeilijk, als je weet dat de mens op de zesde scheppingsdag is geschapen, en zes het getal van een mens is. Zo is eigenlijk elk mens van nature een zes maar als Gods Geest in de mens komt wonen en die mens er naar leeft wordt hij/zij een zeven. Zes + een is nog altijd zeven. Zo wil God dat elk mens een zeven wordt. Zeven is ook een getal van Gods volheid.

Robin

De opname van Henoch, Elia en Jezus

                                                                                                               
                   
Wie zin heeft en de moeite neemt om er achter te komen wanneer bijvoorbeeld Henoch werd wegehaald door God hoeft alleen maar de getallen op te tellen van Gen. 5.
De uitkomst is dan 987. Hij werd 365 jaar oud. De dagen van een jaar was nog niet 365 dagen maar 360.
 
Een ander voorbeeld van een opname was die van Elia. Hij werd opgenomen in het jaar 3153 vanaf Adam en dit zit verborgen in 2 Kon. 1. Elia was te vinden op een berg, en er kwamen drie groepen van 50 soldaten en een hoofdman. Dit gebeurde tot 3 maal toe. Als alle groepen en de hoofdmannen opgeteld worden kom je aan 153 en dat driemaal, dus 3153. Dit is omgerekend het jaar 851 voor onze jaartelling. Zo heeft God veel meer verborgenheden verstopt in Zijn Woord.
 
De opname of hemelvaart van Jezus is veel bekender. Dat was in het jaar 4033 of 29 na Christus. Jezus kwam in de wereld toen de volheid der tijden was gekomen – Gal.4 : 4. Een volheid van tijd is 40, 400, 4000. En Jezus kwam in de wereld in het jaar 4000.
 
Robin

                                                                                                               
                   

Maria en Martha – Bruid en Gemeente.

Het stukje over Maria en Martha is bij velen wel bekend. Het staat in Luk. 10 : 38 – 42. Maar wat velen niet weten is dat Martha staat voor de gemeente, en eigen werken. Zelfs de mond snoeren van Jezus hoort daar ook bij. Want Martha vond dat haar werken belangrijker waren, dan datgene wat Jezus vertelde aan Maria, die aan Zijn voeten zat. Deze Martha was echt geen heiden of een naam christen. Ook zij geloofde in Jezus maar was helemaal niet hongerig om meer te weten te komen. Jezus had Martha wel zeker lief – Joh. 11 : 5. Olie zal ze wel niet hebben gehad. Deze Martha is wel een beeld van de dwaze maagden van Matt. 25 en zal ook niet op/weggenomen worden. Ook al vertegenwoordigt zij het type christenen die wedergeboren zijn (brandofferaltaar) en eventueel gedoopt in water (koperen wasvat). Maar dus in de voorhof zitten. Ze zeggen al b.v. dat ze al vervuld zijn met de Heilige Geest, terwijl dat niet zo is. Als iedereen met de wedergeboorte al de Heilige Geest ontvangt, dan zouden Johannen en Petrus niet naar Samaria hoeven te gaan om ze te vervullen in Jezus Naam – Hand. 8 : 16 – 17. Er waren zeker daar manifestaties, want Simon de tovenaar wilde ook graag deze gave hebben en hij bood er zelfs geld voor.

Ook in de stad Efeze waren ongeveer 12 discipelen, maar ook zij hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen. Zij kletsten zich er niet uit toen Paulus aan hun vroeg: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En zij werden toen door handoplegging veruld en spraken in tongen en profeteerden.

Tegenwoordig zijn christenen eigenwijs en beweren al dat ze de H Geest al ontvangen hebben zonder manifestaties.

Velen zijn echt geestelijk blind zoals de blindgeborene van Joh. 9 dit is al een beeld van de gemeente die al behoorlijk blind is en krachteloos.

In Matt. 7 : 21 – 23 gaat het ook over Martha’s. Je kunt lezen dat ze wedergeboren waren, want ze deden allerlei krachten en dreven demonen uit en hebben geprofeteerd in Zijn Naam. Maar wat ze niet zeiden was, dat ze Jezus ook aanbeden hadden in geest en in waarheid. Dus de echte tongentaal. Dat wil de Vader o.a. – Joh. 4 : 22 – 24.

Simson had ook geen kracht meer toen de haarvlechten eraf gehaald werden. Ook hij is een beeld van de gemeente. Maar zijn kracht was niet voor 100% weg. Dit slaat profetisch op de tijd waarin de gemeente geen of nauwelijks kracht meer had van de Heilige Geest. Dit heeft honderden jaren geduurd. Maar vlak voor de op/wegname is profetisch het haar weer aangegroeid. Simsons haar groeide weer aan. Zo zal er vanuit de gemeente een bruid komen, die door Jezus zonder vlek of rimpel gemaakt zal worden – Ef 5 : 26 – 27.

ROBIN