Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren VI

In de wereld draait van alles om geld. Vroeger werden er vazallen aangesteld, en dat waren de leenmannen van hun leenheer. De graven moesten natuurlijk flink betalen aan hun leenheren. Vazal betekent ook als het ware  “betaal”.  V = b en z = t. In het Duits is de letter z een ts. Karel de Grote kon natuurlijk niet zelf belastingen innen in zijn grote rijk en had daar graven en hertogen voor nodig. En elke graaf had een klein gebied in leen waarover hij mocht  bazen. Dus ook over het geld van zijn onderdanen.

Een kind is in het Zweeds “barn” en dit woord lijkt op born, dus geboren in het Engels. Je kunt in plaats van vragen hoeveel kinderen heb je ook zeggen: hoeveel geborenen heb je. Het Noors en Deens hebben ongeveer hetzelfde woord.
Het woord vader is ook bijzonder. De v = w en een d kan verwisseld worden met een t.  Dan krijg je het woord water. En dit woord heeft natuurlijk niets met een vader te maken, maar als je b.v. Opb. 22 : 1 opslaat dan kan je zien dat het water van de levende rivier voortkomt uit de troon van God de Vader en van het Lam.

De Romaanse talen beginnen met een p en de Germaanse talen met een v of f; bijvoorbeeld pere, pater – vader, pied – voet, frere, frater – broer. De eenvoudige regels van het verwisselen van de letters staan in het oudste artikel van het verklaren van woorden.

De volgende woorden hebben ook iets gemeen:  slap – sleep – sloop – sloof – slaaf – sloep – slib – slof – sloppenwijk – slijpsel. Duidt wat zwaks aan.
En de woorden:  boek – bak – bek – beek – buik. Om iets vast te houden.

En als je van de ene kamer gaat naar een andere ga je door een deur. In het Engels is het al een “door”.

Het woord “fazant” is ook interessant, en je kunt er “bazuin” van maken,  f = b en de t valt weg aan het eind. Als een fazant in het wild schrikt, kan zo’n dier ineens loodrecht omhoog wegvliegen, zo kan de bazuin ook schallen als het Gods tijd is. De bazuin is de stem – Jes. 58 : 1; Opb. 1 : 10; 1 Kor. 14 : 8 – 11. Ook een christen kan zijn stem opbouwen als hij eerlijk is. In 2004 had ik een droom van God en daar kwam het in voor. Ik zei tegen een jongen van ongeveer 10 jaar. “Eerlijkheid is belangrijk om je stem op te bouwen”.
Het woord wortel is ook interessant. In het Engels is het “root”, en het lijkt op “wroeten”, een wortel  wroet ook in de grond. De letter “r” is weer versprongen

Robin

Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren V

Iedereen die bekend is met Gods Woord weet wel dat de RK kerk bijbels gezien er heel ver naast zit, en de mensen er graag onder houdt en kontrole  toepast. Op welke manier dan?  Vraag je je misschien af.
In het leger wordt ook gekontroleerd, b.v. ’s morgens op acht uur heb je het appel op het exercitieplein.
In de RK kerk gebeurde het al honderden jaren op de zondag ochtend. Je was verplicht om  ’s zondags naar de mis te gaan en als je dat niet deed, beging je een doodzonde. We kunnen het woord  “pastoor” verklaren. Officiël betekent “pastor” herder.
Het zijn de “posthouders”, en ze konden ook al in de middeleeuwen kontroleren om elke lijfeigene en horige wel aanwezig was. Deze mensen waren geen vrije mensen maar min of meer “bezit” van hun kasteelheer.
Ze konden dus niet beslissen. O, veel te mooi weer vandaag, ik ga met mijn gezin wat anders doen. Ze hadden geen rechten, alleen plichten.
Zo’n mis ,  als het een hoogmis was,   op zondag ,   duurde wel ongeveer een uur. En een uur =  hour, heure, En dit woord lijkt precies op  “hoer”.Ook het woord “huren” heeft ermee te maken.
En een pastoor is zoals je weet een priester, priest,  präst,  prost.(präst en prost is Zweeds).  En het woord “prostitue” begint met dezelfde letters.
Het woord  bischop heb ik al besproken. Dat is viskop.  Je kunt er ook baasschap van maken, want een bisschop is een baas van meerdere pastoors.
Het woord  paus  is nog niet verklaard, maar dat is niet zo moeilijk. Dit woord betekent  vader,  papa, pope,  Papst.
In Matt. 23 staat dat een geestelijke zich niet vader mag noemen omdat er maar een is die de Vader in de hemel is. En in Joh. 8 : 44 wordt de duivel de vader der leugen genoemd en een mensenmoordenaar van den beginne. De meeste mensen weten wel dat de RK kerk al veel christenen in het verleden vermoord heeft en veel dwalingen heeft..
Tot slot wil ik vermelden dat ik geen paushater ben, en dat ook een paus zich nog kan bekeren op het sterfbed. Paus Johannes Paulus II  heeft een ziekbed gehad.
Het is verstandig om de eenvoudige regels nog even door te nemen van het eerste en tweede artikel over het verklaren van woorden.  Veel zegen hierbij!
Robin

Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren IV

We gaan weer een paar woorden verklaren. Wie dit voor het eerst leest kan het beste even de eenvoudige regels doornemen van de drie vorige artikelen. Klik op rubrieken op Woordverklaringen en je hebt ze allemaal bij elkaar en begin dan bij het eerste artikel van 23 jan. 09.
 
Vroeger was er ruilhandel. Ook met vee werd gehandeld en betaald.
Vandaar het woord “to pay” en “payer” = betalen. Dus de v wordt hier een p. Andere voorbeelden zijn voet – pied,  broer – frere (Frans) of frater (Latijn). Waar in de germaanse talen een f of v staat wordt in de romaanse talen een p. Ander voorbeeld: pater – vader.
Schild – schuld. Jezus is onze zon en schild. Zie Ps. 84:12. Jezus droeg onze schuld op Golgotha en is ook een schild voor ons, daar kunnen we schuilen.
Ook is de vrouw  bekleed met de zon – Opb.12:1 Wie de Zoon (Jezus) in zijn hart heeft wonen en dus licht heeft in zijn hart, zal in de eindtijd stralen. De Zoon of zon zal door de huid doorbreken naar buiten toe door de huid heen; en zo zal de Bruid stralen.
Het zwaard is Gods Woord – Hebr.4:12 In het Engels: Gods Word. In het Engels zie je het zo voor je staan.
Pax = vrede; of pakze. De baas zegt tegen zijn hond  “pakze” om de dief tegen te houden, en de RK kerk heeft op deze manier al veel mensen verleid en zo naar de hel (dodenrijk) gesleurd.
Key (Eng.) kaay (Fries) en kei – sleutel; er werd een kei of steen voor het graf gewenteld. Dus die kei fungeeerde als een sleutel.
 

Robin

Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren III

We gaan nog een paar woorden verklaren. Eerst even een opfrissertje. Sommige medeklinkers kunnen verwisseld worden. Namelijk de d en t en de b, p, v, w, en f  en de k en g. Ook wordt een s weleens een t. Denk maar aan het Duitse woord “essen” = eten.
bloed – vloed – flod (rivier). dus het bloed hoort net als een rivier te stromen. Zo stroomt Jezus bloed ook nu nog om ons rein te wassen – 1 Joh.1:7-9. Klooster – ik luister – kluis. Mensen gingen b.v. het klooster in om de stilte op te zoeken en naar Gods stem te luisteren. Maar het eng. werkwoord is “to close” – sluiten. In een klooster werden ook mensen opgesloten tegen hun wil.
Maagd – naakt. Dit moet je geestelijk zien, dus niets van jezelf hebben. Psychisch – op zicht. Aan`de ogen kan je zien b.v. hoe iemand is.
Slang – is lang. De slang liep vroeger rechtop, of slingeren. Een slang kronkelt over de grond.
Rib – rivier – scheuren. Een rivier scheurt de grond uit, zo krijg je een dal. God scheurde ook een rib van Adam eruit om Eva te scheppen – Gen. 2:21. Hij nam een rib, dus het woord “rib” zegt het al hoe Hij deze rib nam. Het scheurde volgens mij gewoon een rib uit Adams lichaam.
Burger – worker – werker. In de grote verdrukking wil de NWO de bevolking “chippen” en werkers van hun maken (slaven) en een slaaf staat niet sterk maar is “slap”. En wie straks “gechipt” is, is zeker slap en een slaaf.
En het woord duivel – die uitviel, (uit de hemel) Jes. 14:12. Of  du-ivel.  du – deux – twee en ivel – euvel = kwaad. Een duivel op klompen of kousevoeten.
De menselijke huid is ook interessant, niet alleen dat de huid ademt, maar licht zal uitstralen, zie Matt. 13:43. Het engelse woord “skin” lijkt op skina (zweeds) en betekent  schijnen. Straks in de hemel zullen de rechtvaardigen blinken als de zon. Dus het licht komt door je huid heen.
Wie in de rust is kan Gods stem beter verstaan. Stem is in het zweeds “röst”. Het lijkt precies op rust. Dus als je in de rust bent, kan je Gods  röst  beter verstaan.
Bisschop =  baasschap. In het grieks episkop. Een bischop is een baas over een aantal pastoors en kapelaans. Maar het woord bisschop kan ook “viskop”betekenen, denk maar aan een mijter. Dat heeft al de vorm van een vissekop. Komt van de filistijnse afgod  “dagon”.
 
ROBIN

Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren II

We gaan verder met het verklaren van woorden en hun betekenissen. Het is raadzaam om even het vorige artikel van 23 januari door te nemen, want verschillende letters zijn verwant. Zo is de  duif ook DOF. Duiven zijn niet zo fel gekleurd als b.v. de papegaaien en parkieten. En het engelse werkwoord:  to dive (duiken) is ook verwant met duif, want er bestaan ook “duikvluchtduiven”.  Dit zijn duiven die zich als een baksteen omlaag laten vallen en vlak boven de grond gaan landen.
Allemaal een beeld van de Heilige Geest, Die Zich soms voorzichtig en onopvallend aan je openbaart, vandaar die doffe kleuren van duiven. In Joh. 3:8. Hier gaat het over de wind. Het kan een zacht briesje zijn maar ook een harde wind. Zo kan Gods Geest tot je komen. In Joh. 1 : 14 staat in de grondtekst: tabernakelen. En tab is taalkundig hetzelfde als tov. Dus tabernakelen of toveren. Het ene van God en het andere van satan, die alles imiteert. Zie voor uitleg: Hoe kunnen we door woorden….van 23 jan. jl.
 
Verder de woorden:  brood – braad – bruid – broed. Ook in deze woorden zit iets gemeenschappelijks in. En dan bedoel ik niet de letters maar de betekenis achter deze woorden. Het heeft met tijd te maken. Het werkwoord broeden is in het zweeds “kläcka” en dit woord lijkt op “klok”. Dus dit heeft met de tijd te maken. Brood bakken heeft een bepaalde tijdsduur, vlees braden, en eieren uitbroeden ook. En nu het woord:  bruid. Ook dit heeft met een tijdsduur te maken. Sommigen trouwen snel als ze verkering hebben en anderen wachten een tijd met trouwen, totdat er de tijd voor is en er van alles geregeld is.
Adam had gelijk een bruid. Hij hoefde helemaal niet te wachten. Er staat niet in Gen. 2:25 zijn vriendin maar vrouw. Dus het huwelijk was al gelijk rond. Jezus Christus wacht wel een hele tijd; en wel 2000 jaar. In Gods ogen is dit niet lang, want 1000 jaar is als een dag en een dag is als 1000 jaar.
 
Het volgende woord is ook interessant. Iedereen weet al van de bezoekers van christelijke websites dat het eindtijd is, en dat mensen het merkteken opgedrongen krijgen, dus een chip. Maar het woord chip is verwant met schaap. De sch wordt in het duits en sh in het engels als een “sj” uitgesproken. En wie het merkteken ontvangt wordt een “schaap” van satan en spoedig daarna gaat zo’n persoon het “schip” in. Zo kan je zien dat satan God ook flinkt imiteert. Een wedergeboren kind van God wordt toch ook een schaap genoemd. Zie maar Joh. 10 over de Goede Herder Die Zijn schapen kent.
 
Een mooi voorbeeld is ook het woord sjaloom dat vrede betekent. Ook dit is te verklaren. Själ = ziel en loom of laam = lam. Dus als je ziel lam is. Met andere woorden als je aan het einde van je latijn bent, kan God je Zijn vrede geven als je je helemaal aan Hem overgeeft.
 
ROBIN

Hoe kunnen we door woorden heenkijken en verklaren.

Het is mogelijk om door woorden heen te kijken zonder kennen te hebben van het grieks of hebreeuws. Wel is het een groot voordeel als je inzicht hebt in dialekten. De klinkers kunnen veranderen, maar de medeklinkers hebben wel bepaalde regels. Zoals de g en k worden nogal eens verwisseld. Ook de t en de kunnen verwisseld worden. Verder de volgende letters:  b, p, v, w, en f. Even een eenvoudig voorbeeld. Vroeger honderden jaren terug namen mensen een paard als je haast had. En het woord paard betekent eigenlijk “op vaart”  of pferd.  In de skandinavische talen is het hest of häst. Dit lijkt veel op het woord  “haast” vind je niet?
Een ander voorbeeld is duif. Wat kan je afleiden van het woord duif?  Namelijk Doop. Ik schreef al dat de medeklinkers verwisseld kunnen worden volgens bepaalde regels. Nou toen Jezus gedoopt werd kwam er een duif op Hem neergedaald.
Zo kan het woord duif ook  “doof” betekenen. Waarvoor doof denk je dan? Voor de stormen die nu losbarsten in de wereld. toen Jona sliep in het schip, zie Jon 1 : 6 was hij als het ware doof voor de storm. Wist je trouwens dat JONA  “duif” betekent?
Ook kan het “dief” betekenen, een dief waarvan?  Om zielen te stelen van satan die anders verloren gaan. Daarom is het belangrijk om de zielen te roven, dus evangeliseren, zodat ze niet verloren gaan.
 
Wordt vervolgd! 
 
 ROBIN