G e t u i g e n i s

Ik word nog steeds gezegend door de boodschappen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus die gegeven worden aan Gods Profeet Benjamin Cousijnsen. En ook worden er korrekties gegeven, en vaak zijn die boodschappen het beste. Er wordt niet naar de mond gepraat, dus zoete broodjes bakken. De volle waarheid wordt meegedeeld door de bode engelen van God, en soms komt Yeshua HaMashiach, Jezus Christus persoonlijk naar Benjamin met een boodschap.

De Deutero-cannonieke boeken zijn ook gezalfd door de Heilige Geest en ben er veel in aan het lezen, en het was in het begin best wel wennen. Ik had ook geleerd dat de bijbel 66 boeken heeft, maar het zijn er veel meer, en het boek Henoch hoort er ook bij.

Lees ook de boodschap van 17 mei 2016 over de Rapture/Opname, en de boodschappen die hierin vermeld staan. Die gaan ook over de Rapture/Opname

Wie meer wil weten over deze tijd waarin we nu leven raad ik aan om de boodschappen te lezen en/of te beluisteren, op onderstaande site en klik op de rechterkolom op eindtijdnieuws/dutch.

http://evangelicalendtimemachine.com

Robin

HEEL ZUIVERE BOODSCHAPPEN

Ook vandaag is de boodschap heel zuiver en levensecht! Ik heb nog even die boodschap van 20 augustus 2012 gelezen over de “ezels” die in vele kerken en gemeenten zitten. Ook dit klopt voor de 100%. Zelf merk ik het konstant in de inloophuizen waar ik kom, die christelijk zijn. Het AHA, en de Tweede Mijl. Hier werken veel hokjesdenkers, die erg “kerks” zijn, en die tegen Gods profeet Benjamin Cousijnsen zijn. Straks is het weer Pasen, en het vieren van Pasen gaat zoals gewoonlijk bij veel christenen gepaard met afgoderij en verdraaiingen van de waarheid, zoals de Passion of the Christ Luister liever naar Gods volle waarheid, die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verkodingt op de Evangelicalentimemachine.com.  Hier is geen mooipraterij, maar de volle waarheid.

Heel nieuwe artikelen zijn eigenlijk niet nodig, elke week komen zo zoveel. Slechts een samenvatting is voldoende. Ik werd erbij bepaald wat in 2 Mak. 2 : 26 – 32.

wordt vervolgd!

Robin

G E T U I G E N I S

Ik weet niet zo hoe te beginnen, maar ik vind dat ik gezegend ben door de openbaringen van de God van Abraham, Izaak en Jakob, Yeshua  HaMashiach  Jezus Christus aan Zijn profeet Benjamin Cousijnsen. Ook had ik vorig jaar het boek “Ruacha Yeschu Shalom”  besteld, en het is een geweldig boek. Ook gemakkelijk om even wat terug te zoeken van 2012 tot en met 2 september 2013.

Er staat in dit boek zoveel nieuwe openbaringen en zowel beginnende christenen als langer bekeerden kunnen hier veel zegen uit putten. Gelukkig is dit boek nog steeds te bestellen bij  marion.verkleij@telfort.nl.

Ook de waarschuwingen en korrekties zijn gezegend en het lijkt wel dat de teksten die niet zo leuk zijn op het eerste gezicht, zoals Hebr. 12 : 5 en Job. 5 : 17 het beste zijn. Het was wel even wennen dat ook geciteerd wordt uit de deutero cannonieke boeken en ik merk dat God ook door deze boeken spreekt. En het boek Henoch is te vinden op de site: evangelicalendtimemachine.com aan de rechterkant.

Elke dag kijk ik met honger naar God of er een boodschap is gekomen, en die van 16 juli vond ik ook erg interessant. Het jaar 2014 zou een jaar van aktie worden.

En erg verrassend waren de teksten van Opb. 14 : 14 – 15.  Zelf werd ik al langere tijd  bij deze teksten bepaald.

Wat helemaal geweldig is de boodschap van 22 nov. 2014. Heb je naaste lief als je zelf, Israel. Hoe Gods profeet Benjamin naar Israël werd gestuurd door de bode engel Rafaël, waar hij een gewonde Palestijn naar een hotel bracht en zijn wonden verzorgde. Twee Joden een een Palestijn werden geraakt en lieten  met zich bidden. In Luk. 10 : 25 – 37. gaat het over de barmhartige Samaritaan

wordt vervolgd!

Zie ook de boodschappen van God  op http://www.evangelicalendtimemachine.com

Robin

G E T U I G E N I S

Er zijn mij veel zaken als nieuw, die de Heer Jezus Christus aan Benjamin Cousijnsen geopenbaard heeft waar ik me over verbaasde.

Bijvoorbeeld dat de Bijbelboeken die deutero-cannoniek zijn in de bijbel horen te staan. Zelf ben ik van huis uit katholiek en kende een paar verhalen wel. Zoals Daniël  14 over de afgod “bel”. Het lijkt voor mij net alsof ik veel gemist heb, omdat die boeken niet gelezen zijn, maar nu gezegend ben als ik er in lees. Ik had nog een RK bijbel met die boeken erin. En het boek Henoch hoort er ook bij.

Verder was ik verbaasd over die verschijning op 28 september 1985 bij Stefan K. in zijn ouderhuis huis. Daar zagen wij 2 gevallen engelen in de gedaante van een bliksemschicht (weerlicht) – Ez. 1 : 14.  Na een tijd dacht ik dat het echte cherubs waren, maar uit de boodschappen die de profeet Benjamin Cousijnsen kreeg door  engelen die rechtstreeks door God gezonden waren, bleek dat het hier om gevallen engelen ging. Ik nam deze korrektie aan, maar moest er echt wel van bijkomen. Stefan zei al gelijk, “Ik zie twee duivels” en we bestraften ze samen in Jezus naam en na een of twee sekonden verdwenen ze in het niets.

Ook het lachen in de geest werd geopenbaard. Ik zat in 1995 en 1996 een tijd bij de gemeente Berea in Amsterdam, en deze gemeente kwam voort uit de samenkomsten van Rodney Howard Browne.  Hij bracht de nieuwe wijn hier in Amsterdam. Maar ook dit bleek niet van God te zijn.

Nog wat anders is iets wat me opvalt, dat er vaak gezegd wordt dat God van het natuurlijke houdt en niet van het tegennatuurlijke.  In het inloophuis van de Gereformeerde Gemeente had ik kort geleden verteld aan een bezoeker dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus half lang haar heeft met een scheiding in het midden. En ik vertelde die zuster in Christus dat als iemand in het zwembad onder water zwemt en boven komt er op een spontane natuurlijke wijze een scheiding ontstaat in het midden. En zo’n kapsel lijkt wel wat op een visgraat van een schol als je die opgegeten hebt. Dit doet me denken aan een dode vis. Alle mensen die Yeshua HaMashiach, Jezus Christus niet volgen zijn nog in de dood. Dus dode vissen. Daarom moeten ze tot bekering komen en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus toe laten in hun harten – Ef. 3 : 17

De enige manier om deze crisistijd te ontlopen is te zorgen dat je meegaat met de opname die spoedig zal plaatsvinden en het verlangen om mee te gaan heb ik sterk in mijn hart zitten, en het lijkt sterker te worden, nu deze bovenstaande zaken me duidelijk zijn geworden.

Ik denk dat iedereen wel wat zal hebben wat nog opgeruimd kan worden maar er is hulp, je staat er niet alleen voor – Hebr. 13 : 5.

Robin

Lopen in een kringetje, net als Simson toen hij gevangen genomen was.

Veel christenen lopen net als Simson in een kringetje. Zeg maar rustig miljoenen of wel een miljard mensen doen het. Wie steeds in een kringetje loopt raakt geestelijk afgestomd. Zo is het geloofsleven van veel kerkmensen niet meer dan een jaarlijks ritueel, namelijk het volgen van het kerkelijk jaar, dat begint met de Advent, dan kerst, vastentijd van zes weken, pasen, pinksteren en dat een paar maanden lang de eerste zondag na pinksteren, dan de tweede enz. totdat de advent weer begint.

Ik had dit al vaker aangekaard in het inloophuis van de Gereformeerde Gemeente. Daar volgen ze ook het kerkelijk jaar.

En ik had daar al gezegd, had Paulus het in zijn veertien brieven ook steeds maar over pasen, kerst en pinksteren? Nee hij had het nooit over het kerkelijk jaar, en ook niet zoals de bode engel het vandaag aan Benjamin Cousijnsen openbaarde, alleen maar over de wonderen en tekenen die Jezus toen deed,  maar Paulus sprak o.a. over zijn eigen ervaringen met Jezus Christus.

Een ander napraten is heel gemakkelijk en wordt na een tijd een saaie herhaling dat steeds saaier en saaier wordt.

Een mooi voorbeeld is dat Paulus het had over de doorn in zijn vlees in 2 Kor.12 : 7 – 9. Hoe een satans engel hem sloeg. Dus geen ziekte, wat veel mensen denken. Tegenwoordig hebben we ook een dienstknecht die niet over het kerkelijk jaar spreekt maar  “up tot date”  is, en boodschappen doorkrijgt van engelen van God en ook van Jezus Christus persoonlijk.

Ik ben zelf blij met deze boodschap van God aan Benjamin Cousijnsen van 19 april, dat Jezus Christus niet een vastgeroeste persoon is uit de bijbel maar altijd, dus ook nu Dezelfde is – Hebr. 13 : 8.

Meer boodschappen van God is te lezen op www.eindtijdnieuws.blogspot.nl

Robin

Een getuigenis, hoe nauwkeurig God spreekt.

Vanavond laat was ik verbaasd over de tekst die Marta Cousijnsen gelezen had, namelijk Fil 3: 12 – 13. Het werd voorgelezen op 4 april 2013. De titel was  “Laat u niet ondersneeuwen”. Deze tekst kreeg ik zelf in tijdens het gebed wat eerder op dezelfde avond. Dit is mij en ook Vicdan veel vaker overkomen als we samenkomst hebben, dat een van ons dezelfde tekst inkrijgt van Gods Geest als de tekst in een boodschap van God door een bode engel aan Benjamin Cousijnsen.

Ook heb ik gemerkt dat de boodschappen van God door middel van engelen zeer zuiver zijn. En het is me opgevallen dat er ook zo nu en dan verborgen voedsel – Opb. 2 : 17 inzit. Vorig jaar had een bode engel het al over het “nieuwe zaad”.

Het is eigenlijk al bevestigd dat de scheppingsdagen van Gen.1 langer hebben geduurd dan 24 uur per dag. Dit werd al beschreven in een klein boekje dat ik al in het jaar 2000 toegestuurd kreeg. Die engel had het over de schepping van de dieren op de vijfde dag en dat God er al een lange tijd had van genoten. Deze zin geeft al aan dat dag  5 geen dag was van 12 licht en 12 uur donker.

Verder is er veel geopenbaard over de eindtijd, anti christ, opname, hemel en ook over de hel. En het is bijbels dat een profeet zoals Benjamin  Cousijnsen elke dag wel engelen bezoek kan krijgen. De profeet Henoch had het ook. Hij leefde als het ware onder een geopende hemel. Deze Henoch werd weggenomen in het jaar 987 vanaf Adam.

Meer valt te lezen en te horen op www.eindtijdnieuws.blogspot.nl

Robin